Rektorer udelader væsentlig konklusion om grundforløbet

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL, i  Altinget 
I Altinget (6. marts) langer Silkeborg Gymnasiums rektor, Tina Riis Mikkelsen, og vicerektor, Brian Krog Christensen, ud efter Gymnasieskolernes Lærerforening, fordi vi vil afskaffe grundforløbet i gymnasiet. De to rektorer henviser til, at Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, i en evalueringsrapport fra 2022 konkluderer, ”at grundforløbet er afklarende for valget af studieretning”.

​​​​Imidlertid løber de to rektorer med en halv vind og udelader den anden del af konklusionen i rapporten, der præciserer, at ledere og lærere i evalueringen konstaterer, at grundforløbet har store omkostninger for eleverne, som udbyttet af grundforløbet ikke kan kompensere for.Det helt store problem, understreger ledere og lærere i evalueringen, er, at det både har "sociale og faglige omkostninger for eleverne, at de skal starte i en ny klasse to gange i løbet af tre måneder." 

Synspunktet genkender vi til hudløshed fra utallige henvendelser fra lærere over hele landet, og det træder også tydeligt frem i GL's egen repræsentative evaluering af den seneste gymnasiereform fra 2017, som er lavet blandt medlemmerne på alle gymnasieuddannelser, geografisk fordelt over hele landet på store, mellemstore og mindre skoler. 

I undersøgelsen peger en lang række lærere netop på, at elever reagerer ved at forsøge at skifte tilbage til studieretninger, hvor de kan få bedre forbindelse til miljøet og klassekammeraterne fra grundforløbet. En studievejleder siger blandt andet: "Vi har haft rigtig mange henvendelser fra elever, der ønsker at skifte klasse. De har svært ved at falde til i den nye studieretningsklasse og vil skifte til studieretninger, som flere fra deres grundforløbsklasse har valgt".  

Også en førende ungdomsforsker som professor Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, rejser kritik af grundforløbet. I GL's podcast Passiar "Ny udsathed - om unges mistrivsel" siger hun: "Grundforløbet er set ud fra et trivselsperspektiv et håbløst setup".

Og senest skriver Marie Holt Hansen, fhv. formand for Danske Skoleelever, i Altinget, at en afskaffelse af grundforløbet i gymnasiet er nødvendigt for at skabe et trygt socialt fællesskab.

Derudover antyder de to rektorer, at planlægningen af grundforløbet er "ubekvemt" for mange ledere og lærere, og at det kan være den virkelige årsag til modviljen mod forløbet, og altså er det slet ikke, må man forstå, elevernes trivsel og faglige udvikling, der optager modstanderne af grundforløbet.

De er nok bare magelige. Det er lidt af en tackling med knopperne forrest på lærere (og ledere) landet over, som ikke lige har set lyset, der skinner fra Silkeborg. I skyggerne af det lys står kritikernes reelle påvisning af grundforløbets faglige og trivselsmæssige slagsider. Ligeså de talrige eksempler, vi hører i GL på rektorer, som år efter år med beklagelse afviser at kunne gøre noget ved de særdeles dårlige vilkår, deres ansatte har for at starte skoleåret op på bare nogenlunde rimelige vilkår for alle involverede – på grund af grundforløbet.

Jeg ved fra undersøgelser i GL, at det er et helt reelt arbejdsmiljøproblem, når en stribe lærere problematiserer en markant og skæv arbejdsbelastning i grundforløbet, fordi de har mange timer koncentreret her og færre timer i foråret. En lærer udtrykker det meget rammende på denne måde: "Arbejdspresset er enormt i efteråret, lige så man er ved at vælte. Jeg deltager i introture og afklaringssamtaler for mine grundforløbshold..., afvikler eksamener på hf, begynder studieretningsforløb på stx med nye introaktiviteter, og sådan ligger det hele bare oveni hinanden".

Kritikken af grundforløbet er massiv og kan ikke opvejes af, at de to rektorer forsøger at løfte anekdotiske eksempler med positivt tilsnit fra egen andedam på Silkeborg Gymnasium op til almengyldige observationer om grundforløbets fortræffeligheder landet over.

​Grundforløbet SKAL afskaffes hurtigst muligt, hvilket indbefatter en afskaffelse af de medtællende prøver i AP og NV og i det hele taget en gentænkning af de obligatoriske tværfaglige samarbejder i 1G, og det skal erstattes af, at eleverne på forhånd tilkendegiver, hvilken studieretning de planlægger at følge, når de søger om optagelse til gymnasieuddannelserne. 

Dermed skal klasserne dannes med det samme ud fra elevernes studieretningsønsker, og eleverne kan komme i gang med et højt fagligt niveau og den faglige fordybelse fra start i et trygt læringsmiljø, som lærerne samtidig får langt bedre muligheder for at kunne fremme. 

På hf skal vi tilsvarende ændre det, så eleverne bliver placeret på deres ønskede fagpakkehold med det samme, eller i det mindste bliver placeret på fagpakkehold i andet semester, mens de følger de øvrige fag med deres stamklasse fra første semester. 

Hf-eleverne skifter i dag klasse efter et år, når de vælger deres fagpakke. Klasseskiftet skaber også her usikkerhed, utryghed og mangel på stabilitet. 

Et politisk flertals massive uvilje mod grundforløbet er eksemplarisk. Nu venter vi bare på, at politikerne omsætter modstanden i lovgivning og afskaffer grundforløbet.  Det vil ubetinget gavne elevernes trivsel og faglige udvikling. Vi kan simpelthen lave en meget bedre gymnasieskole for de samme penge med en afskaffelse af grundforløbet.  ​

Emner:  
Interessent: