Rejs ud med Erasmus+

Podcast
 
​​​​​Man får et fagligt og kulturelt udbytte og kommer hjem med en ny​ autenticitet over for eleverne fra et udenlandsophold på en partnerskole, siger Benedikte Neergaard Andersen, international koordinator og gymnasielærer på Frederiksborg Gymnasium og HF. Hør om gymnasielæreres ​erfaringer fra udenlandsophold, og hvad du skal gøre for at komme afsted med EU-støtte i podcasten "Rejs ud med Erasmus+ og hent inspiration til din undervisning" øverst her på siden. Du kan også høre podcasten ​i kanalen "GL Passiar" på din mobil - fx i podcast app'en til hhv. Android og iPhone.

Gæster: Gymnasielærer og international koordinator Benedikte Neergaard Andersen og fuldmægtig Lise Frank fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.​​

OM Erasmus+​​​

Mange forbinder Erasmus med elevrejser, men der er mange andre muligheder for fx kollegialt samarbejde og kompetenceudvikling. Der er rigtig mange penge fra EU, der venter på at blive brugt på udlandsophold og på internationalt uddannelsessamarbejde i den ny programperiode – 2021 – 2027 - for Erasmus+. Programmet har fået et gevaldigt økonomisk boost og er næsten fordoblet i forhold til tidligere. Alene i 2021 kan EU uddele 33,9 mio. euro – eller mere end 250 mio. kr. - i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde. EU's mål er at fremme samarbejdet mellem europæiske kollegaer for at styrke kvaliteten i uddannelserne.

Når man rejser ud, lærer man først og fremmest noget om sig selv, og man får et andet perspektiv på sin egen faglighed og sin egen pædagogik. Dertil kommer et fagligt og kulturelt udbytte ved samarbejdet og samværet med lærerkollegerne på partnerskolen. Mange knytter langvarige venskaber med udenlandske kolleger under et udenlandsophold​​.​

Typer af projekter
Der er to overordnede typer af projekter – udlandsophold og samarbejdsprojekter.

Udlandsophold kan underopdeles i seks typer:

 1. Jobshadowing - skyggepraktik, hvor man følger en eller flere udenlandske kollegers undervisning og arbejde i 2 til 60 dage.
 2. Teaching assignments - undervisningsophold, hvor man selv underviser en klasse i udlandet. Der kan man være udsendt i op til et år.
 3. Courses and training - en dansk medarbejder tager på et valgfrit kursus i et programland 2 til 30 dage.
 4. Invited experts - en lærer fra et programland kommer til jer for at dele sin ekspertise på et givent område 2 til 60 dage.
 5. Hosting teachers and educators in training - værtskab for udenlandske, fremtidige gymnasielærere, der gerne vil afprøve sig selv på en dansk institution.
 6. Preparatory visits - et besøg, der har til formål at forberede et af ovenstående mobilitetsophold i udlandet (ikke et kursus).

Sam​arbejdsprojekter kan underopdeles i to typer:

 1. Small Scale Partnership - man søger midler (30.000 el. 60.000 Euro) til udvikling af fx undervisningsmateriale
 2. Coorportation Partnership - større partnerskaber, hvor man kan søger flere hundredetusinde Euro.

Det bærende i samarbejdsprojekter er ikke at opholde sig i udlandet og lære at undervise sammen med andre. Man sidder fortrinsvis hjemme, men der er afsat midler til project meetings, herunder formentlig en større grad af virtuelle møder fremover.

Hvem søger, og hvordan gør man?
Erasmus+ er uddannelsesinstitutionernes program. Det er gymnasiet (fx i form en den internationale koordinator), der ansøger, fordi programmet har til formål at kapacitetsopbygge og skabe synergier for hele gymnasiet. Derfor er der i ansøgningen behov for et eller flere mål, der løfter sig over den enkelte lærers kompetenceønsker eller den enkelte gymnasieklasses udlængsel. 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens kontor for internationale uddannelsesprogrammer, der administrerer Erasmus+-programmet i Danmark arrangerer løbende møder og webinarer om mulighederne og hvordan en ansøgning udfyldes.

Et gymnasium kan akkrediteres, dvs. forhåndsgodkendes til hele programperioden, der løber frem til 2027, ved at indsende en akkrediteringsansøgning med en plan for sit internationale arbejde de næste 2-5 år. Et mål kan fx være at blive dygtigere til at undervise om klima. En akkreditering sikrer gymnasiet midler til fx job-shadowing i udlandet på skoler og blandt udenlandske kollegaer, der er dygtige til at arbejde med klimamål. Med en akkreditering er gymnasiet også sikret midler til at sende  enkelte elever eller hele gymnasieklasser til udlandet for at modtage undervisning i en kortere eller længere periode –eller  midler til ledere, der finder et givent kursus   i udlandet relevant.
En akkreditering har altså mange fordele, men er ikkeen nødvendighed for at modtage tilskud. Man kan begynde med at søge om et enkeltstående projekt.

Hvad prioriteres?
Erasmus+ vil gerne være et grønnere program ved at flere fx rejser med tog, og ved at man holder virtuelle møder og printer færre papirmængder. Der er fire horisontale prioriteter i Erasmus+:

 1. Inklusion og diversitet
 2. Digital transformation
 3. Miljø og kamp mod klimaforandringer
 4. Deltagelse i demokratiet

Et godt bud på et tema for et Erasmus+ kunne være bæredygtighed.

Afrapportering
Ved afslutningen af et projekt skal man indsende det danske Erasmus+-kontor en afrapportering. Denne vejleder kontoret også om. Herudover er der krav om, at man formidler sine oplevelserblandt kolleager på sin eget gymnasium, og giver det mening fx også til fagfæller på tværs af gymnasier. Det kunne være i regi af de faglige foreninger eller i den lokale avis.

De faglige foreninger har i øvrigt også mulighed for at søge samarbejdsprojekterne, mens udlandsopholdene, også kaldet mobilitetsprojekterne, kun kan søges af gymnasierne selv.
 

er er krav om afrapportering – også kaldet dissemination. Man kan fx dele sine erfaringer efter et udlandsophold med kolleger over frokostbordet, i de faglige foreninger og i lokalavisen.

Fem praktiske råd for job shadowing:

 1. Definer formålet for den danske underviser og skole
 2. Find og indgå aftale med en skole i udlandet
 3. En uges ophold på en skole i udlandet er passende
 4. Følg op på de mange kontakter, som du har fået, når du kommer hjem
 5. Del udbyttet af dit ophold med fagkollegerne på skolen hjemme

Læs mere
Læs om Erasmus+ på U​ddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og Europakommisionens hjemmeside.​

Find partnerskoler ved at tilmelde dig Etwinning-fællesskabet.

På den danske eTwinning-side kan du læse mere om den GDPR-sikre platform og få råd og vejledning af fire danske eTwinning-ambassadører​ fra hhv. Fyns HF og VUC, Ørestad Gymansium, Gladsaxe Gymanisum og Aarhus Gymnasium, Tilst.

Du kan også få ideer til projekter fra inpsirationshåndbogen.

Endelig kan du også læse om muligheden for at rejse nordisk med Nordplus.​​

Emner:  
Interessent: