Regeringen bluffer og sparer på uddannelse i provinsen

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL

SVM-regeringen ruller spin ud i metervis, når den i finanslovsforslaget for 2024 bryster sig af at ville gøre noget ekstraordinært for uddannelser i provinsen. Sagen er, at de puljepenge, der er afsat, indeholder "gamle" penge, som uddannelserne allerede modtager i dag.


Regeringens bluffnummer er så graverende, at alle små almene gymnasier med udkantstilskud i tyndt befolkede områder mister en halv million kroner om året, hvis finanslovsforslaget realiseres.

Det sker, fordi den midlertidige ramme til udkantstilskud på 15,5 millioner kroner, som skolerne har fået de seneste 5 år, bortfalder til næste år. Konsekvenserne er alvorlige og kan i værste fald føre til gymnasielukninger i provinsen.

Også de økonomisk stærkt udfordrede VUC'er risikerer lukninger og må kigge langt efter den bebudede hjælp fra regeringen. Foreløbig står VUC til at modtage 13,4 mio. kr. fra puljen til økonomiske udfordrede skoler. Det er 10 mio. kr. færre, end VUC fik i 2023.

Regeringens fine ord om, at nærhed til uddannelsesinstitutioner er vigtig og kernen i mange lokalsamfund, er en omgang tynd fernis, der hurtigt skabes af, når tallene i finanslovsforslaget gås efter i sømmene.

Regeringen må derfor hurtigt skifte kurs og sætte handling bag de fine hensigtserklæringer med reel økonomisk støtte til uddannelser i provinsen.​

Emner:  
Interessent: