Reformkommissionens hf-kludetæppe

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL, i Politiken 19. maj 2023
Drop reformkommissionens ødelæggende forslag om et todelt hf for unge med ½ år på en ny HPX-uddannelse og efterfølgende 1½ år hos udbydere af det toårige hf, skriver GL's formand Tomas Kepler i Politiken.

​Reformkommissionen skal have cadeau for ambitionerne om at ville overføre gymnasieuddannelsernes succes med at skabe attraktive ungdoms- og studiemiljøer til unge på erhvervsuddannelserne. Det er der bestemt behov for.

Derimod er der ikke behov for forslaget om, at eleverne på den foreslåede nye Højere Praktisk Eksamen (HPX) kan tage et ½ års hf-uddannelse som valgfag og efterfølgende færdiggøre hf på 1½ år hos udbydere af den toårige hf.


En opbrudt og forkortet hf-uddannelse vil være en betydelig ulempe og hindring for de elever, som ikke fra grundskolen er klar til gymnasiet, men som lidt senere ønsker at påbegynde en gymnasial uddannelse.

I forvejen er hf-uddannelsen brolagt med uløste politiske forhindringer. Ved at stille udbyderne og eleverne over for et nyt 1½ årigt forløb ved siden af det 2-årige, risikerer vi at ødelægge hf i ufrugtbart administrativt og pædagogisk bøvl og med betydelig risiko for, at der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag til begge udbud.

Hf er ikke tjent med at blive revet over i to. Uddannelsens muligheder for at være den vigtige mønsterbryderuddannelse, der blandt andet kan give eleverne adgang til professionsuddannelser som sygeplejerske og folkeskolelærer eller til universitetet via den udvidede fagpakke, skal styrkes.

Det kræver blandt andet et opgør med, at udbuddet af universitetsfagpakken geografisk er begrænset til de store byer, fordi der er for få elever til at oprette hold på de mindre institutioner på grund af organisatoriske benspænd i fagpakkekonstruktionen.

Politisk har der ikke været lydhørhed for at gøre noget ved udfordringerne. Løsningen ligger ellers ligefor. Det bør være muligt at tage en udvidet universitetsfagpakke i en 2½-årig uddannelse uden afbrydelse og med en større sammenhæng i fagene og ret til SU.

Ser vi bort fra det ødelæggende i kommissionens forslag om en todelt hf, er der til gengæld musik i forslaget om at lade eleverne starte tidligere på fagpakkeforløbene. Det kan under de rette betingelser styrke professionsretningen på hf og åbne bedre muligheder for at tage en udvidet fagpakke rettet mod universitet som en del af den 2-årige hf.

Lad os derfor tage kommissionen på ordet og udvide fagpakkeforløbene til at vare 1½ år i stedet for det nuværende étårige forløb. Til gengæld sender vi så forslaget om et opdelt hf-forløb med ½ år på HPX og 1½ år hos de traditionelle udbydere hen hvor peberet gror.

Hf skal fastholdes i fuldt omfang hos de nuværende udbydere, og de politiske kræfter skal samle sig om at løse de udfordringer, vi står med i hf's struktur i dag.

Det vil gavne elever og udbydere og matche reformkommissionens opgave med at udstikke reformer, der kan øge produktiviteten, velstanden, beskæftigelsen og den sociale mobilitet i samfundet.

Emner:  
Interessent: