Reformkommissionens anbefalinger

Nyhed
 

​​​​​​Reformkommissionen med professor Nina Smith i spidsen vil nedlægge 10. klasse, oprette en helt ny praktisk toårig ungdomsuddannelse - højere praktisk eksamen - og gøre udskolingen mere praktisk orienteret.
Målsætningen er at få flere unge i erhvervsuddannelserne.


En ny højere praktisk eksamen - hpx - vil blandt andet betyde, at 15-17årige elever som tilvalg kan tage hf-fag i slutningen af hpx-uddannelsen, hvilket indebærer, at det første halve år af den nuværende toårige hf er inkluderet i hpx. Unge, der ønsker det, kan efterfølgende tage resten af den toårige hf på halvandet år. Der ændres ikke ved hf-forløbet for voksne over 18 år, skriver kommissionen.​ 

Forslaget byder GL's formand, Tomas Kepler, imod. Til fagbladet Gymnasieskolen siger Kepler:

"​​​​Det lyder som en skrivebordsøvelse, som ikke passer til virkeligheden. Hf er i forvejen svært udfordret af de strukturelle benspænd lagt ind i uddannelsen, og dem prøver vi at få politikerne til at rydde op i. Hvis man så også skal til at tage elever ind, som har noget af hf forinden, samtidig med at man som institution skal få dem igennem, som starter almindeligt på den toårige, så tror jeg, det kan blive noget forfærdeligt rod. Det vil svække uddannelsen, som i forvejen er udfordret. Det er ikke den retning, vi tænker, at hf skulle udvikles i". 

I det hele taget udtrykker GL's formand skepsis over ​for, om en ny ungdomsuddannelse vil være det rette svar på at løse de mange udfordringer, vi står med ​i uddannelsessystemet. 

Læs GL-formandens vurderinger af reformkommissionens anbefalinger ​i Gymnasieskolens artikel "GL advarer mod reformkommissionens anbefalinger: "Det vil svække hf"

​Læs Reformkommissionens rapport ​​​​"Nye Reformveje 2" og baggrundspapirerne her ​


Emner:  
Interessent: