Politisk aftale om sommerens prøver og eksaminer

Nyhed
 
Alle Folketingets partier er blevet enige om, hvordan prøver og eksaminer skal håndteres resten af dette skoleår.

​​
På de gymnasiale uddannelser afholdes der færre prøver for elever i 3.g end normalt, så elever i 3.g alene skal til fire prøver. Alle prøver afholdes som normalt i 1.g og 2.g samt på hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF, GIF og eux bortset fra merkantile eux-elever, der afslutter det studieforberendende år, og tekniske eux-elever, der afslutter deres uddannelse. Her gælder særlige forhold, jf. linket til aftaleteksten. ​Det bliver dog muligt for elever på hf at bede uddannelsesinstitutionen om kun at komme til fire prøver til sommer​.


GL's formand, Tomas Kepler, er overordnet tilfreds med aftalen.

Det er glædeligt, at man har lagt sig fast på, hvad vi også har anbefalet, at dette års afgangselever ikke skal være dårligere stillet end sidste års. Det er også godt, at man har haft blik for, at vores uddannelser er forskellige, og derfor ikke har skullet puttes ind i en one-size-fits-all model. Vi vil have fuld fokus på, at lærerne ikke ender med at skulle håndtere flere opgaver samtidig og eksempelvis afvikle eksamener, imens de også skal undervise. Det har jeg også forstået, at ministeren ser som et vigtigt fokus,

siger Tomas Kepler.

Når det gælder standpunktskarakterer på hf, er det generelt imod uddannelsens identitet, understreger Kepler, men siger samtidig, at de er nødvendige, hvis eleverne vælger eksamen fra.

Det er vigtigt, at skolerne er opmærksomme på, at det kan give ekstra arbejde for lærerne at give både årskarakterer og samtidig forberede eksamener. Det er man nødt til at finde løsninger på, så lærerne ikke står med en dobbeltbelastning, 

fastslår GL-formanden.

Læs aftaleteksten her 220223-Aftaletekst (1).pdf

​​

Emner:  
Interessent: