GL: Over middel til ekspertgruppen om ny karakterskala

Pressemeddelelse
GL
Regeringens ekspertgruppe har præsenteret sine bud på erstatninger for den nuværende karakterskala på 7 trin. I Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er der tilfredshed med de overvejelser, ekspertgruppen lancerer.

​​​Formand Tomas Kepler uddeler karakteren over middel til ekspertgruppen og noterer sig, at GL er blevet imødekommet flere steder i ekspertgruppens rapport.

​Jeg ser positivt på de to modeller, ekspertgruppen læner sig op ad. Jeg foretrækker, at der kun er spring på 1 mellem karaktererne, og det falder ud til fordel for modellen 0-6. Men begge modeller skaber inden for 7 trin plads til en ekstra midterkarakter og afskaffer den nuværende skalas pædagogiske dumheder: De store og uensartede spring mellem karaktererne og den ubrugelige minus-03-karakter. Det flugter i store træk med det, GL tidligere har spillet ud med, 

​siger Tomas Kepler.


 

Derimod havde han gerne set, at der var blevet plads til to dumpekarakterer i stedet for blot én. 

Vi vil gerne drøfte muligheden for to dumpekarakterer, hvor den ene kan udtrykke en vurdering, der viser eleven, at præstationen er langt fra at bestå, og én, der viser, at man er forholdsvis tæt på. Disse vurderinger kunne imødekommes i en skala fra 0 til 7 med 2 som laveste beståkarakter (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), men det fordrer, at man er villig til at se på en skala med 8 trin, 

​​understreger GL-formanden.

Kepler ser frem til, at ekspertgruppens løsningsforslag danner baggrund for et kommende regeringsudspil, som GL vil gøre sit til at få indflydelse på.

Læs ekspertgruppens rapport 

Emner:  
Interessent: