Kravet om mundbind

Info
 

​​De stramninger, som regeringen meldte ud i weekenden som følge af de stigende coronasmittetal, får – som du sikkert ved – betydning for dig og kollegerne, idet der indføres krav om brug af mundbind/visir fra i morgen og frem til nytår på ungdoms- og voksenuddannelser. Det er først onsdag aften, at bekendtgørelsen om krav om mundbind​ er blevet offentliggjort, og derfor kan vi først nu beskrive indholdet, selv om den allerede gælder fra i morgen. 


Hvem skal bære mundbind/visir hvornår?

Elever og kursister skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning.

Lærere skal bære mundbind/visir.

Har en lærer den pågældende dag to eller færre klasser/hold, behøver hun ikke at bære mundbind/visir, når hun gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. 

Lærere skal ikke have mundbind/visir på, hvis de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister m.fl. ikke har adgang. 
Personer, der har fysiske svækkelser e.a., der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, kan undlade.

Ellers kan mundbind/visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, fx ved spisning. 
Brostrøm.jpg


Hvad er et mundbind eller visir?

Ved mundbind forstås engangs- eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Arbejdsgiver skal betale dine mundbind/dit visir

Det fremgår af bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler, at arbejdsgiveren skal forsyne de ansatte med personlige værnemidler, såfremt ”arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”.

Der er i øvrigt krav om, at værnemidlerne skal være individuelt tilpasset og ikke medføre unødige gener.

Skolen er ikke forpligtet på at sørge for mundbind til elever/kursister. Elever/kursister, der ikke har økonomisk formåen til at betale for egne værnemidler, kan henvende sig på borgerservice for at få udleveret 
mundbind.

Hvis skolen mod forventning ikke vil betale for de ansattes værnemidler efter dialog med tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant, opfordres til kontakt til sekretariatet.


Øvrige retningslinjer

Undervisningsministeren sagde på pressemøde søndag middag, at regeringen prioriterer højt at kunne holde uddannelserne åbne. Ministeren sagde samtidig, at der i denne uge vil komme brev ud til alle skoler med krav om, at alle skoler skal genbesøge retningslinjerne, som har været gældende siden juni mhp. at sikre, at retningslinjerne overholdes. GL opfordrer til, at dette sker i samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Brevet er udsendt 30. oktober og kan ses her​​​.

Yderligere information

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant, din arbejdsmiljørepræsentant eller sekretariatet.
Ministeriet opdaterer løbende information ifm. coronasituationen. De generelle retningslinjer kan ses her. Det, der er specifikt for vores område, kan ses her.Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant

​Se bekendtgørelsen her: Bkg 1534-2020 om mundbind.pdf