Ministeren og organisationer i samlet tak for indsatsen under coronaen

Nyhed
 
​​Undervisningsministeren, Undervisningsministeriet og organisationerne har haft et tæt samarbejde under Corona-nedlukningen. Man er i det samarbejde blevet enige om at skrive ud til sektoren for at takke for den store indsats, alle har ydet for at få nødundervisning og genåbning til at fungere. I en fælles skrivelse skriver man:
​​​"Først og fremmest tak for en kæmpe indsats i dette særlige forår. Vi er alle enige om, at lærere, ledere mv. har leveret en ekstraordinær indsats, og at der har været et forbilledligt samarbejde både lokalt og nationalt i de svære måneder med nedlukninger og genåbninger. Et samarbejde vi uden tvivl skal bygge videre på efter sommerferien.
 
Næste skoleår er lige om hjørnet, og i sidste uge offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet retningslinjerne for, hvordan det skal organiseres​. Vi er alle meget glade for, at elever, kursister, undervisere og ledere kan se frem til en mere normal hverdag. Selvfølgelig med ekstra fokus på forebyggelse af smittespredning – og med et skarpt øje på, om udviklingen i smittespredningen giver anledning til justeringer undervejs. Med de nye retningslinjer bliver det derfor også ekstra vigtigt, at vi har fokus på, hvordan vi håndterer smittetilfælde, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning 'Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge'.
Faellesskriv.png
Det har været et forår, som ingen af os kunne forudse, men som også har givet os mulighed for at gøre tingene på en anden måde, end vi plejer. Det har været inspirerende at høre om alle de kreative og fornuftige løsninger, som I har fundet for fortsat at give eleverne og kursisterne god undervisning under nedlukningen og den gradvise genåbning. Det skal vi tage med videre i arbejdet med at gøre vores uddannelser endnu bedre fremadrettet.
 
I første omgang vil vi opfordre jer til at videreføre de mange nye samarbejdsrelationer, I har udviklet i den forgangne periode, i det nye skoleår.
 
Med ønsket om en god og velfortjent sommerferie og med en kæmpe tak for jeres indsats!"
 
 
 Skrivelsen er underskrevet af
 
Pernille Rosenkrantz-Theil
 
AMU-Centrene

DA

Danmarks Private Skoler

Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier (Bestyrelserne)

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (Lederne)

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Danske Gymnasier

Danske HF og VUC (Bestyrelserne)

Danske HF og VUC (Lederne)

Danske Landbrugsskoler

Danske SOSU-skoler

Danske SOSU-skoler -Bestyrelserne

Djøf

Erhvervsskolernes Elevorganisation

FGU Danmark

FH

Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Gymnasieskolernes Læreforening

KL

Landssammenslutning af Handelsskoleelever

Modstrøm - Foreningen for FGU-elever

TAMU 

Uddannelsesforbundet 

Oplysningsforbundenes Fællesråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd
 

 

 
 Emner:  
Interessent: