Brug for hurtig regulering af institutionernes økonomi

Brev til ministeren
 

​GL har i et brev til ministeren opfordret til, at ministeriet hurtigst muligt tager initiativ til at få udført en efterregulering af institutionernes tilskud for 2022, så institutionerne kan betale deres regninger uden at skulle spare yderligere på kerneydelsen på grund af de store prisstigninger. 

Formanden henviser i brevet bl.a. til, at der tidligere har været åbnet for efterreguleringer af institutionernes tilskud, når halvdelen af finansåret er gået, og man er blevet klogere på den reelle udvikling. Det skete både i 2015 og i 2016 – begge gange på grund af et lavere skøn end først forventet. De seneste 15 år har der også været besparelser med tilbagevirkende kraft på grund af billigere indkøbsmuligheder. Derfor må det kunne forventes, at noget tilsvarende vil gøre sig gældende i år. 


GL mener, at det er vigtigt med en hurtig udmelding til institutionerne, så de hurtigst muligt kan indarbejde en regulering i deres budgetrevision, så institutionerne ikke er nødt til at foretage besparelser på et forkert grundlag. 

Se brevet her: GL - Opfordring til hurtig efterregulering af PL for 2022.pdf


Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant