Mindre justeringer af vinterens prøver

Nyhed
 

Vilkårene for prøveafholdelsen på de gymnasiale uddannelser justeres til vintereksamen. Det er den politiske følgegruppe for COVID-19 blevet enig om. Det skyldes, at der er fag i vinterens prøveeksamener, der har været påvirket af corona-nedlukninger og hjemsendelser.

For mundtlige gymnasiale prøver (dvs. prøver på stx, 2-årig hf, hhx, htx, gsk, gif - gymnasiale indslusningsforløb, sof - supplerende overbygningsforløb – hf, hf-enkeltfag, 2-årigt studenterkursus og eux) bliver det muligt lokalt at tilpasse prøvegrundlaget, så der tages hensyn til forløb, som har været afholdt som nødundervisning – på linje med den mulighed, der blev givet i sommerterminen 2021.


For de elever, der har modtaget nødundervisning uden fysisk fremmøde og skal til skriftlig prøve i vinter-termin 2021/22, gives der også mulighed for ét ekstra prøveforsøg, da det ikke er muligt lokalt at tilpasse prøvegrundlaget for skriftlige prøver.

Ændringerne glæder GL's formand Tomas Kepler, der nu håber og vil arbejde for, at den politiske følgegruppe vil rette blikket mod sommerens eksamener og foretage de nødvendige justeringer her også.

​Jeg er meget tilfreds med, at politikerne har lyttet til sektoren og justeret på vinterens prøveeksamener. Nu gælder det om at gøre det samme ved fag, der har været påvirket af corona-nedlukninger og hjemsendelser ved sommerens mundtlige og skriftlige eksamener. Der skal reduceres i antallet af eksamener og gives muligheder for at reducere i stoffet til mundtlige prøver. Desuden skal der stilles skriftlige eksamensopgaver, som tillader eleverne at arbejde i dybden med de emner, de er mest fortrolige med,

understreger GL-formanden.

Læs mere herEmner:  
Interessent: