Kom nu, Tesfaye - eux skal styrkes

Debatindlæg
Af Kepler, fmd. GL, Nørgaard, Lundsteen, Ellendersen og Vorre, eux-lærere, i A4 Uddannelse 23. juni 2023
Eux er en visionær uddannelse, der både udstyrer eleverne med en erhvervsuddannelse og et gymnasialt uddannelsesbevis med adgang til at læse videre.

​​En tredjedel af de unge, som søger erhvervsuddannelserne lige efter grundskolen, vælger i dag en eux.

Men selvom uddannelsen opnår fremgang og er godt og fremsynet tænkt, rummer den en række udfordringer, som er nødvendige at få løst. På gymnasialt niveau handler det bl.a. om, at der er afsat for få timer til at nå de faglige niveauer, som kræves og svarer til det, elever opnår på henholdsvis hhx og htx.


For elever på dele af teknisk eux, der følger de faglige gymnasiale mål på htx, er der fx afsat 155 undervisningstimer til at læse dansk på A-niveau, mens der på htx er afsat 260 timer.

Der mangler således 105 timers gymnasial undervisning på eux sammenlignet med undervisningstimerne i htx-bekendtgørelsen for dansk A, mens eleverne forventes at kunne det samme og skal bestå den samme afgangsprøve i dansk på de to uddannelser.  Billedet er tilsvarende i en række andre gymnasiale fag i eux.

Konsekvensen er komprimerede eux-undervisningsforløb, der ikke giver mulighed for at nå i dybden, lave ekstra øvelser eller repetere stoffet.

Allerede i 2017 erkendte Mattias Tesfaye, der på daværende tidspunkt var eux-ordfører for Socialdemokratiet, i et interview med Gymnasieskolernes Lærerforening, at politikerne måtte se på, om fagene nogen steder var blevet afkortet for voldsomt til, at eleverne kunne nå de faglige mål.

Desuden ville Tesfaye se nærmere på den kritik, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) rejste om lærerkvalifikationer i eux, hvor en række lærere ikke fik det lovpligtige gymnasiale pædagogikum.

Tilsvarende har Tesfayes forgænger og partifælle, Pernille Rosenkrantz-Theil, i sin periode som undervisningsminister lovet at 'kigge på eux'.

Her seks år efter er udfordringerne de samme, og elever, lærere og skoler venter stadig på løsninger. Men Tesfaye har i kraft af sin nyvundne position som undervisningsminister nu alle muligheder for at gøre noget ved problemerne og sætte sig i spidsen for at skabe gode og sammenhængende eux-undervisningsforløb med kvalitet og progression. 

Børne- og Undervisningsministeren er endda så heldig stillet, at han hverken skal grave dybt eller bruge store ressourcer for at finde løsningerne. De ligger lige for og er i fællesskab udviklet af alle leder- og lærerorganisationerne på eux (Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier, Uddannelsesforbundet, DJØF, IDA og GL).

Sammen har organisationerne i et fælles papir beskrevet de seks hovedudfordringer på eux og angivet tilsvarende seks løsninger, der tager fat de rigtige steder.

Det gælder timeafkortningerne, behovet for færre og mere hensigtsmæssige eux-modeller, bedre start på den merkantile eux med sammenhængende forløb på tværs af grundforløbets to dele og studieretningsforløbet, så flere tager den fulde merkantile eux og ikke står af, når den studieforberedende, gymnasiale del af uddannelsen er i hus.

Endelig er der anbefalinger til større fleksibilitet i planlægningen af hovedforløbene på den tekniske eux og et styrket fokus på lærernes faglige identitet og kompetenceudvikling i eux-uddannelsen.

Anbefalingerne er her i maj måned sendt til Børne- og Undervisningsminister Tesfaye og til alle uddannelsesordførere i Folketinget.

Hvis regeringens ord og prioriterede målsætninger - om flere unge i erhvervsuddannelser - skal fremstå troværdige og med vægt, er det bare om at komme i gang, Tesfaye, og plukke anbefalingerne fra ledere og lærere og indkalde forligspartierne til forhandlinger om dem.

Vi tror og håber, du stadig er begejstret for eux og er indstillet på at gøre dit til at styrke uddannelsen. I hvert fald ser vi frem til at kunne drøfte vores forslag med dig meget snart og høre, hvad du gør dig af overvejelser for eux.

Elever, lærere og aftagere fortjener alle, at en god eux bliver en endnu bedre og mere velgennemtænkt ungdomsuddannelse for kloge hænder og hoveder. 

Dette indlæg er skrevet af:

​Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening
Anders Nørgaard, AC-TR og underviser på EUC Nord i Hjørring/Frederikshavn
Brian Højberg Lundsteen, TR og underviser på College 360, Silkeborg
Nanna Dora Korning Ellendersen, TR og underviser, Syddansk Erhvervsskole, Odense
Trine Vorre, TR og underviser på Tietgen Skolen EUD/EUX, Odense.

Emner:  
Interessent: