Katastrofalt karakterkrav vil svigte de unge fynboer

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, formand for GL, i Fyens Stiftstidende 1. marts 2023
Debatindlægget har været bragt i forskellige versioner i Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten, Nordjyske Stiftstidende, Lolland Falsters Folketidende, Fyens.dk, Stiften.dk (Århus Stiftstidende), Bornholms Tidende og Århus Stiftstidende.

​For mange kan drømmen om en gymnasieuddannelse udvikle sig til et mareridt.

I hvert fald hvis det står til SVM-regeringen, der vil se på mulighederne for at skærpe adgangskravene til gymnasiet for at få flere i erhvervsuddannelserne. Foreløbig er der ikke sluppet noget ud om, hvordan det kan ske, men vedholdende rygter siger, at overvejelser om et karaktergennemsnit på 7 fra grundskolen er en mulighed.


Bliver det en realitet, får det katastrofale følger for mange unge og mange lokalsamfund.

Et adgangskrav på 7 ville på landsplan betyde, at 33 procent af de optagne elever i skoleåret 2021/ 22 ikke ville kunne komme på en af de fire gymnasiale uddannelser: Hf, Hhx, Htx og Stx. Det svarer til 17.551 elever.

I dag er hovedkriteriet et adgangskrav på 5 til Hhx, Htx og Stx, mens det er 4 til Hf. Selv hvis Hf udelades af ligningen, er konsekvenserne altødelæggende. Så ville 10.561 elever være afskåret fra at blive optaget på en af de treårige gymnasieuddannelser, svarende til 24 procent af de optagne elever i 2021/ 22.

I REGION SYDDANMARK ville 34 procent af alle elever på gymnasieuddannelserne være udelukket fra at blive optaget, hvis 7 var adgangskarakteren.

Det viser beregninger foretaget af Gymnasieskolernes Lærerforening baseret på tal fra Børne[1]og Undervisningsministeriet.

På Fyn er Nyborg den kommune, der vil blive hårdest ramt af et karakterkrav på 7.

Her ville 31 procent (57 personer) af de færdige studenter i 2021/ 22 ikke have fået huen på med 7 som adgangskrav. For Odense ville det være 28 procent (372 studenter), Faaborg-Midtfyn 27 procent (80 studenter), Kerteminde 25 procent (27 studenter), Nordfyn 23 procent (36 studenter), Assens 23 procent (55 studenter) og for Middelfart 22 procent (55 studenter).

Et karakterkrav på 7 står i skærende kontrast til de politiske ambitioner, regeringen bryster sig af ved enhver given lejlighed. Her hedder det, at regeringen ser det som sin vigtigste opgave at hjælpe de 45.000 unge uden job eller uddannelse videre i tilværelsen.

Hvis man afskærer i tusindvis af unge fra at tage en gymnasial uddannelse, skal man ikke være Sherlock Holmes for at kunne se, at det vil betyde, at gruppen uden uddannelse eller job vil vokse, og at en række gymnasier i provinsen risikerer at lukke.

Sammenhængen mellem forslaget og den tilsigtede uddannelsespolitik er ganske enkelt totalt fraværende.

Derudover har Damvad Analytics lavet en prognose, der understreger det kontraproduktive i et skærpet karakterkrav. Prognosen viser, at vi kommer til at mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere i 2030. Alle er uddannelser, der forudsætter en studentereksamen. Tilsvarende leverer gymnasierne studerende til en række af de efterspurgte uddannelser på erhvervsakademierne.

Med skærpede karakterkrav til gymnasiet begiver regeringen sig ud på en katastrofal kurs med uoverskuelige konsekvenser. Ikke mindst for de unge.

MED 7 I gennemsnit bevæger vi os tilbage i tid og uddannelsessyn mod elitegymnasiet for de få fra velstillede hjem med fyldte bogreoler.


Emner:  
Interessent: