Karakterskala til revision

Nyhed
 
​Konkrete forslag fra GL til ministres ændringer af karakterskalaen

​​Det er nødvendigt med en revision af karakterskalaen, understreger GL's formand Tomas Kepler og glæder sig over, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil  og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har taget initiativ til at ændre karakterskalaen i samarbejde med interessenterne.​

Karakterskalaen fungerer ikke. Der er for store spring i midterfeltet, hvor de fleste elever befinder sig. Det gør det pædagogisk svært at vise eleverne en nuanceret faglig progression. Hvad skal der fx til for at gå fra 4 til 7 eller fra 7 til 10? Samtidig har det store konsekvenser for eleverne, hvis de fx går fra 7 til 4. Det får dem til at overfokusere på karaktererne og det sikre frem for at eksperimentere kreativt og selvstændigt, 

siger Tomas Kepler. Han er heller ikke tilhænger af karakteren -3, der er overflødig og stort set ikke bruges i dag.​​​​

Derudover er beskrivelserne af karaktererne ifølge Kepler udtryk for en fejlfinderkultur:

"Graden af målopfyldelse samt fejl og mangler i elevernes præstationer er centrale i beskrivelserne i karakterbekendtgørelsen. Det fremelsker en fejlfinderkultur, hvor elevernes ensidige fokus på præstation og frygten for at begå fejl hindrer læring", udtaler GL-formanden.

GL foreslår ministrene:

  • At den unødvendige og sjældent anvendte karakter -3 afskaffes.
  • At springene mellem skalaens midterkarakterer gøres mindre og ens, fx ved at introducere en midterkarakter mere. Skalaen kunne således hedde 00-02-4-6-8-10-12.
  • At skalaens trinbeskrivelser ændres, så der fokuseres mindre på fejl og mangler og mere på de positive aspekter af præstationen.
  • At ministre og interessenter i arbejdet med karakterskalaen drøfter, hvor meget karakterer bør fylde i gymnasieforløbet.​
IMG_0085.00_00_03_16.Still001.png
​​​
​​​
Emner:  
Interessent: