Kæmpe svigt at rulle elevfordelingsaftale tilbage

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL,  i  Altinget 16. december 2022

Et kæmpe tilbageskridt. Det er konsekvensen af, at den nytiltrådte SVM-regering vil tilbagerulle aftalen om elevfordeling på landets gymnasier uden at præsentere alternative løsninger. De kommer senere, skriver regeringen. Men tiden er så fremskreden, at det vanskeligt vil kunne lade sig gøre at vende skuden frem mod det kommende optag på gymnasierne.

Dermed står vi uden løsning på, at en række gymnasier har en skæv sammensætning af elever, som ikke modsvarer befolkningssammensætningen i lokalområdet, og at de mindre gymnasier ude i landet ikke længere har sikkerhed for at kunne overleve.


To så afgørende udfordringer kræver handlinger og politiske løsninger her og nu. 

Det er et brud på demokratisk, dansk uddannelsestradition, at elever med anden etnicitet end dansk klumper sig sammen på bestemte gymnasier, og at etnisk danske elever gør det samme.

Vi er rundet af en uddannelsespolitisk tradition, der hylder mangfoldigheden i en skole, hvor Fatima og Volkan udveksler synspunkter og kan danne venskaber med Kirstine og Carl. Det tværkulturelle og demokratiske møde er med til at styrke tilegnelse af viden i undervisningen og dannelse for alle elever uanset social og kulturel baggrund. 

Elever fra hjem uden fyldige bogreoler har godt af at gå i klasse med elever, som har veluddannede og belæste forældre. Omvendt er det også en styrke for sammenhængskraften i samfundet, at elever fra bogligt og økonomisk stærke hjem opnår indblik i, hvad der rører sig i andre sociale og kulturelle miljøer. Det fremmer den enkelte elevs dannelse og vores mål om at forberede eleverne til aktivt at tage del i det brede, demokratiske samfund.    

Dette gyldne uddannelsespolitiske princip underløbes og tilsidesættes fuldstændig med tilbagerulningen af elevfordelingsaftalen uden reelle alternative løsninger.

På samme måde er det et alvorligt brud på uddannelsestraditionen, at regeringspartierne sløjfer de principper i elevfordelingsaftalen, der sikrer små skoler rundt om i landet muligheder for at overleve med fortsat udbud af gymnasiale uddannelser til unge i lokalområdet.

Vi har som samfund stærkt brug for, at der er gode uddannelser til alle unge med et fintmasket geografisk udbud overalt i landet. Flere undersøgelser peger da også på, at lang transporttid til og fra uddannelserne øger risikoen for elevfrafald.

Endelig lader regeringspartierne de 6 skoler i stikken, som i år ikke har måttet optage elever som del af elevfordelingsaftalen. De kan nu imødese de næste år med en manglende elevårgang uden økonomisk sikkerhed for, at de kompenseres for det politiske indgreb. Heller ikke denne urimelige situation peger regeringsgrundlaget på løsninger af her og nu. 

På alle måder er det dybt problematisk, at den nytiltrådte regering med et pennestrøg sløjfer en hårdt tilkæmpet løsning på både skæv elevfordeling og et bredt geografisk gymnasieudbud uden at opstille alternative løsningsforslag.

Regeringen må derfor hurtigst muligt indkalde sektoren til møder, så vi i fællesskab kan finde holdbare løsninger på de udfordringer, den tilbagerullede aftale efterlader. Det skylder regeringen de unge og de uddannelsesinstitutioner, der efterlades i tågerne uden vished for den nære fremtid lige om hjørnet.​

Emner:  
Interessent: