OK21 og hverdagen for gymnasielærere

Podcast
 
banner.png
​​​​​​D​et er nødvendigt for nogle af vores medlemmer, at de finder overskuddet og tiden til at deltage mere i samtalerne i GL-klubben, end de måske har følt, at de har kunnet i de forgangne år. Hvis vi står sammen i stærke lærerkollegier, vil vi rigtig mange steder kunne flytte virkeligheden i en positiv retning, siger GL-formand Tomas Kepler i podcasten ”Hvordan kan OK21 forbedre hverdagen for gymnasielærere”. ​​Her giver Tomas Kepler sine bud på, hvad de nye retningslinjer for gymnasielæreres arbejdstid kan betyde for den enkelte lærer og for lærerkollegiet samlet. Målet med retningslinjerne er at sikre lærerne en mere jævn arbejdsbelastning. Samtidig skal retningslinjerne skabe en større grad af åbenhed om planlægningen af lærernes opgaver og den tid, der er afsat til at løse dem.​

Du kan også finde og abonnere på GL's podcasts i kanalen 'GL Passiar' på Google Podcasts  og Apple Podcasts samt på Spotify​.​


Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant