Hjælp nu de små gymnasier

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening, m.fl. i Jyllands-Posten 16. november 2023

​​​​​Klimakrisen og det, at over 43.000 unge hverken har en uddannelse eller et job, er ifølge SVM-regeringen tidens to største udfordringer. Udsagnet er korrekt, og derfor er det endnu mere hovedrystende at se elementer som økonomiske nedskæringer på ungdomsuddannelser uden for de større byer i regeringens finanslovsudspil. 


Tag nu fx forslaget om at skære ned på tilskuddet til små gymnasier i landdistrikterne. Her vil regeringen spare godt 15 millioner kroner om året. Det går ud over 31 gymnasier beliggende i landdistriktskommuner – især i land- og yderkommuner. Lemvig Gymnasium er et af gymnasierne, der står til at miste en halv million kroner næste år i regeringens finanslovsforslag. Det sker på trods af, at gymnasiet ihærdigt gør en indsats for både at løse udfordringerne med at få flere unge i uddannelse og bidrager til at gøre noget ved de store og massive klimaudfordringer. 

Det sidste understregede Louise Schack Elholm (V), Kirkeminister og minister for landdistrikter, vigtigheden af i et debatindlæg i Jyllands-Posten 18. oktober med ordene " Vi tror for eksempel på, at landdistrikterne både ønsker og kan bidrage til den grønne omstilling". 

For en lille uddannelsesinstitution som Lemvig Gymnasium, der i løbet af de seneste 5 år har oplevet elevnedgang på 25 procent grundet små ungdomsårgange i Lemvig Kommune, betyder en besparelse på en halv million kroner rigtig meget for fortsat at kunne fastholde antallet af unge i uddannelse med et bredt udbud af valghold og spændende studieretninger. Det er vigtige elementer, når man skal udbyde uddannelser, men også for at gymnasierne i land- og yderkommunerne kan fremstå attraktive for lokalområdets unge.  

Lemvig Gymnasium har således sat klima på dagsordenen i undervisningen for at sikre, at eleverne opnår kompetencer til at forstå og arbejde med fremtidige klimaudfordringer som fx stigende vandstand og skybrud. Det sker bl.a. i tæt samarbejde med Klimatorium – Danmarks Internationale Klimacenter, der også er det nationale og regionale ekspert-center inden for viden om klimatilpasning og andre klimarelaterede emner.  

Helt konkret og aktuelt har vi netop set, hvilke voldsomme skader stigende vandstand og stormflod kan forvolde. Derfor er det vigtigt, at vi også på de små gymnasier fortsat har midler og muligheder for at gøre kommende studenter klogere på konkrete løsninger indenfor bl.a. tidens store klimaudfordringer. 

De unge er fremtiden. Det er dem, der med uddannelse og viden skal bidrage til at løse kompleksiteten i de store samfundsudfordringer, vi står med i dag og i morgen. Derfor nytter det ikke at svække fundamentet for, at de små gymnasier kan klare sig økonomisk og være med til at byde ind med løsninger for at reducere gruppen af unge uden uddannelse eller job og de store klimaudfordringer.

Regeringen må sætte ind med handling og bakke egne intentioner op for at gøre noget ved tidens to største udfordringer. Første skridt kunne passende være at finde de godt 15 millioner kroner til de 31 mest udfordrede gymnasier i det store statsbudget. Det er nødvendigt for at kunne fastholde det gymnasiale uddannelsestilbud i hele landet, også i de mere tyndtbefolkede egne af kongeriget. 

Det sidste, vi har brug for, er en svækkelse af lokale uddannelsesudbud og medvind til forfaldshistorier om unge og familier i landdistrikter, der nødtvunget må flytte væk fra lukkede uddannelser, hvilket i øvrigt kan svække bosætningen yderligere i mange land- og yderkommuner og bidrage til afvikling. 

​Den fortælling skaber hverken liv, udvikling eller grøn omstilling i Lemvig eller andre landdistrikter rundt i landet, som efter regeringens udsagn er et tredje højt prioriteret politisk mål i bestræbelserne for at skabe bedre balance mellem land og by.

Skevet af:​
Tomas Kepler, fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening
Steffen Damgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd​
Louise Holm Warming, tillidsrepræsentant Lemvig Gymnasium​​
Bo Larsen, rektor Lemvig Gymnasium

Emner:  
Interessent: