Gymnasieuddannelserne indgår delvist i fase 1 af genåbningen af Danmark

Info
 

Statsministeren holdt her til aften pressemøde, hvor hun lancerede en gradvis, forsigtig og kontrolleret genåbning af samfundet. Det fremgik, at unge skal kunne afslutte deres ungdomsuddannelser, og at det er regeringens forslag, at 3. g og 2. hf'ere skal "gå til eksamen på en anden og begrænset måde".

Undervisningsministeriet har fulgt op på sin hjemmeside med yderligere information:

"På Børne- og Undervisningsministeriets område vil en mulig gradvis åbning ske fra onsdag den 15. april og frem. Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før de kan åbne, og det forudsætter, at kommunalbestyrelsen eller uddannelsesinstitutionens ledelse vurderer det forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer."

På GL's område er følgende omfattet: 

  • Gymnasiale uddannelser: 3.g- og 2. hf-klasser samt ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
  • Erhvervsuddannelser: Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer, og tekniske eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag​
​Alle øvrige uddannelsestilbud under Børne- og Undervisningsministeriet forbliver lukkede efter de nuværende retningslinjer til og med den 10. maj og fortsætter nødundervisningen. Det gælder for al undervisning fysisk på skolen, at eleverne fortsat vil blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

Hensyn til udsatte lærere og elever

Medarbejdere i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at møde på arbejde. Elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette.

Eksamen
Der er endnu ikke taget endelig stilling til eksamen på de gymnasiale uddannelser. Regeringen vil drøfte med Folketingets partier, hvordan eleverne i 3.g og 2.hf kan afslutte deres eksamen.


Så snart der er nyt herom, vil GL informere.

 

Læs Undervisningsministeriets skrivelseEmner:  
Interessent: