Gymnasierne styrker velfærdssamfundet

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL,  30. oktober 2022

​​Dystopiske rumlerier rammer fra tid til anden gymnasierne. Kritikere - bl.a. Liberal Alliance - hævder, at for mange unge søger dem frem for erhvervsuddannelserne og foreslår i ramme alvor at indføre et forhøjet karakterloft over adgangen til de gymnasiale uddannelser. Dermed lukker de øjnene for to ting. For det første, at gymnasieuddannelserne er en væsentlig forudsætning for, at vi som samfund kan imødekomme den stigende efterspørgsel efter veluddannet personale indenfor velfærdsprofessioner som fx lærer, pædagog og sygeplejerske. Optagelse på disse professionsuddannelser kræver nemlig en forudgående studentereksamen.

Rungsted-Gymnasium-6052.jpg

Siden 2017 er antallet af kvalificerede 1. prioritetsansøgere til henholdsvis lærer- og pædagoguddannelserne faldet med 7 og 17 procent. Og i 2030 vil Danmark mangle 13.700 pædagoger og 13.100 lærere, viser en undersøgelse foretaget af Damvad Analytics.

Dertil kommer, at landets sygehuse og hospitaler har mere end svært ved at rekruttere sygeplejersker. Tal fra juni viser, at knap halvdelen, 46 procent, af alle forsøg på at besætte en sygeplejerskestilling har været forgæves fra september 2021 til februar 2022.

For det andet overser kritikerne, at gymnasieuddannelserne i dag allerede er en del af løsningen på efterspørgslen efter faglært arbejdskraft. Ca. 20 procent af alle på en årgang af færdiguddannede faglærte har i forvejen en studentereksamen i baglommen, når de får overrakt svendebrevet. 

​Dobbeltkompetencerne hjælper med stor succes de unge til at få fodfæste på arbejdsmarkedet og komme videre i livet med en bred viden og en stor palet af færdigheder. 

Derfor vil det både skade udbuddet af veluddannet arbejdskraft indenfor velfærdsområderne og de faglærtes brancher, hvis et kontraproduktivt forslag om forhøjet karakterloft over optaget på gymnasierne bliver til noget.

Politikerne burde hellere koncentrere alle kræfter om at løse den største uddannelsespolitiske udfordring i dag, nemlig at hver femte elev på en ungdomsårgang aldrig får taget en ungdomsuddannelse. Det skylder vi de unge.


Emner:  
Interessent: