Gymnasielærere i tal

Nyhed
 
​Gymnasieskolen er en sektor i voldsom forandring. Det ses blandt andet ved, at der i 2019 er færre gymnasielærere på landets gymnasieskoler, end der var i 2016.

​​Årsagen er først og fremmest indførelsen af årlige besparelser siden 2016, hvor gymnasieuddannelserne foreløbig frem til 2019 er blevet pålagt ​​at finde besparelser på 2 procent hvert år i de såkaldte omprioriteringsbidrag. EUD-budgetaftalen fra 2017 medvirkede også til at lægge yderligere pres på sektoren, med en yderligere beskæring på 3,7 procent.

De årlige besparelser har sammen med faldende elevtal ført til færre gymnasielærere på et arbejdsmarked, hvor antallet af akademikere samlet set har været stigende de sidste mange år, og ledigheden faldende. Med publikationen ’Gymnasielærere i tal’ skaber Gymnasieskolernes Lærerforening overblik over beskæftigelsessituationen for gymnasielærere. Det sker med præsentationen af en række nøgletal for bl.a. udviklingen i antallet af gymnasielærere, situationen for deltidsbeskæftigede og ikke-fastansatte.

Desuden ser vi nærmere på aldersfordelingen, afgangsalder og udvikling i sygefravær for gymnasielærere, ligesom vi sætter fokus på gymnasielæreres lønudvikling, og sammenholder den med lønudviklingen for andre akademikergrupper på det statslige område.Laerereital.jpg​ ​

Emner:  
Interessent:  

Ny publikation: Gymnasieslærere i tal​


Gymnasielærere i tal - 2019.pdf