Gymnasielærere i tal

GL undersøgelse; Nyhed
 
Gymnasieskolen er en sektor i voldsom forandring. Det ses blandt andet ved, at der i 2021 er 1500 færre gymnasielærere på landets gymnasieskoler, end der var i 2016.

​​​Årsagen til de mange afskedigelser skal først og fremmest findes i indførelsen af de årlige besparelser, der fandt sted fra 2016, hvor gymnasieuddannelserne frem til 2019 blev pålagt at finde besparelser på 2 procent hvert år i de såkaldte omprioriteringsbidrag. EUD-budgetaftalen medvirkede også til at lægge yderligere pres på sektoren, som fra 2017 medførte en yderligere beskæring på 3,7 procent.

Eftervirkningerne af omprioriteringsbidraget kombineret med faldende elevtal, har ført til fortsat færre gymnasielærere på et arbejdsmarked, hvor antallet af akademikere samlet set har været stigende de sidste mange år, og ledigheden faldende. Med publikationen Gymnasielærere i tal​ skaber Gymnasieskolernes Lærerforening overblik over beskæftigelsessituationen for gymnasielærere. Det sker med præsentationen af en række nøgletal for bl.a. udviklingen i antallet af gymnasielærere, situationen for deltidsbeskæftigede og ikke-fastansatte.

Desuden ser vi nærmere på aldersfordelingen, afgangsalder og udvikling i sygefravær for gym​nasielærere, ligesom vi sætter fokus på gymna​sielæreres lønudvikling og sammenholder den med lønudviklingen for andre akademikergrupper på det statslige område.

Gymnasielaerere-i-tal-2021.png​​​

Emner:  
Interessent:  

​​Gymnasieslærere i tal​


Gymnasielærere i tal - 2021.pdf