Ny undersøgelse dokumenterer mindre medarbejderindflydelse i gymnasieskolen

GL undersøgelse; Undersøgelse
 
Lærernes kollektive medarbejderindflydelse i gymnasieskolen er reduceret i løbet af de sidste 50 år.
​​​​​Det viser undersøgelsen ”Gymnasielærere og medarbejderdemokratiet”, som postdoc. Jesper Vestermark Køber har gennemført for GL.​ Undersøgelsen belyser udviklingen i medarbejderdemokratiet på de gymnasiale arbejdspladser siden 1960’erne og inddeler udviklingen i tre faser. I den første demokratiseringsfase fra slutningen af 1960’erne til slutningen af 1980’erne styrkedes medarbejdernes kollektive indflydelse, bl.a. gennem lærerråd på skolerne. 
 
 
I den efterfølgende omstruktureringsfase fra slutningen af 1980’erne til midten af 00’erne blev flere af de regler, der kendetegnede demokratiseringsfasen, erstattet af mere indflydelse til skoleledelsen, som blev endeligt udfoldet i tredje fase - ledelsesfasen - fra midten af 00’erne til i dag. 

Undersøgelsen er gennemført med anvendelse af skriftlige kilder og ved en række kvalitative interviews med gymnasielærere. Den belyser således både udviklingen i det formelle grundlag for medarbejderdemokratiet, sådan som det er fastlagt i bekendtgørelser mv., og lærernes oplevelse af medarbejderdemokratiets udvikling. 

Læs undersøgelsen her ​​​Gymnasielærere og medarbejderdemokratiet.pdf

Emner:  
Interessent: