Glædelig jul og godt nytår

Nyhed
 

​​​​Gymnasieskolernes Lærerforening ønsker dig og din familie en glædelig jul og et godt nytår!

2018 stod i overenskomstens tegn, hvor hele fagbevægelsen og alle offentligt ansatte stod sammen om at sige 'nok er nok', og for mange handlede forhandlingerne basalt om respekten for offentligt ansatte. Både GL's medlemmer og alle de øvrige organisationers medlemmer vil ikke acceptere, at en underfinansieret offentlig sektor skal betales med forringelser i de offentligt ansattes vilkår. De offentligt ansatte stod sammen, blandt andet fordi man ønskede respekt for det udførte arbejde og mulighed for at være stolt over det arbejde, man udfører. Desuden kæmpede man for retten til reelle og frie forhandlinger. Kampen er ikke slut, og den fortsætter i de kommende år.

Gymnasieuddannelserne blev igen omfattet af regeringens omprioriteringsbidrag, og der er de seneste tre år sparet 2,4 mia. kr. på de gymnasiale uddannelser. GL kæmper mod nedskæringerne, og den kamp vil fortsætte i det kommende år.

For GL er de højst prioritererede indsatsområder i det kommende år​:

  • Opfølgning på OK18 mhp. bedre arbejdsforhold for gymnasiale lærere
  • Indflydelse på fremtidens ungdomsuddannelser
  • Få stoppet besparelser på ungdomsuddannelserne
  • Få givet GL's egen organisation og struktur et serviceeftersyn

Årsskiftet betyder også goddag og farvel i GL's formandskab. GL's formand Annette Nordstrøm Hansen og næstformand Jeppe Kragelund forlader hovedbestyrelsen. Næstformand Sigrid Jørgensen forbliver som hovedbestyrelsesmedlem.

Fra 1. januar 2019 overtager et nyt formandskab med Tomas Kepler som formand og Anders Frikke og Asger Boe Wille som næstformænd.

GL's sekretariat er lukket mellem jul og nytår. Den 27. og 28. november kl. 10-14 kan akutte henvendelser ske på tlf. 53 74 19 73.​

Emner:  
Interessent: