Giv gymnasieelever mulighed for at vende tilbage til skolerne

Debatindlæg
Af Martin Mejlgaard, fmd. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Birgitte Vedersø, fmd. Danske Gymnasier, og Tomas Kepler, fmd. Gymnasieskolernes Lærerforening, i Altinget 19. maj 2020  
Eleverne i 1. og 2. g, 1. hf og en række øvrige gymnasiale uddannelser skal have mulighed for at vende tilbage til skolerne, inden skoleåret afsluttes og sommerferien sætter ind, skriver Mejlgaard, Vedersø og Kepler.

Aftalerne for anden og tredje fase af den gradvise genåbning af samfundet omfatter ikke eleverne i 1. og 2. g, 1. hf og en række øvrige gymnasiale uddannelser. Disse elever har nu udsigt til at skulle være væk fra skolen i fem måneder. Det er et alt for langt afbræk uden fysisk kontakt med klassekammerater og lærere, og det kan have alvorlige konsekvenser for rigtig mange elever.

Derfor er det vigtigt, at politikerne genovervejer beslutningen og hurtigt åbner for, at der lokalt på den enkelte skole kan tages initiativer til at samle eleverne fysisk nogle gange, inden skoleåret afsluttes og sommerferien sætter ind. Hvordan det konkret skal foregå, skal være op til skolen at afgøre, men det skal selvfølgelig ske ved at overholde de retningslinjer, der er udstukket fra sundhedsmyndighederne for at minimere smittetrykket. Senest med det ændrede afstandskrav fra to til én meter.

 

Det vil have stor betydning ikke mindst psykologisk og socialt for eleverne, at de igen kan opleve den fysiske tilknytning til skolen og kan få mulighed for at møde klassekammeraterne og tale med lærerne om noget af det, der har presset sig på og skabt bekymringer under den lange og isolerede periode hjemme med virtuel undervisning.

Flere elever føler sig ensomme og giver udtryk for usikkerhed om, hvor de står fagligt og i relationerne til kammeraterne, og nogle overvejer, om de er bedre tjent med at droppe helt ud eller gå et skoleår om. Tvivlen nærer især elever, der lige er begyndt på en ungdomsuddannelse med de nye rammer og udfordringer, det giver. De har i særlig grad brug for øjenkontakt, gode råd og opmuntrende ord og omsorg fra en lærer.

Vi er med på, at forslaget om en tilbagevenden for eleverne ikke skal medføre nye krav til skolernes planer for afviklingen af undervisningen og eksamenerne i den resterende del af skoleåret. Vores intention er alene at give den enkelte skole mulighed for at strække en hjælpende hånd ud til de mange elever, der har hårdt brug for den, og som vil have stor gavn af at mærke et fysisk tilhørsforhold til deres skole og møde kammerater og lærere. Om det så blot er nogle halve eller hele dage inden sommerferien.

Ingen er tjent med, at elever er væk fra skolen fem måneder i træk. Vi opfordrer derfor til, at politikerne vil genoverveje beslutningen og hurtigst muligt åbne for, at eleverne i 1. og 2. g, 1. hf og en række øvrige gymnasiale uddannelser kan vende tilbage til skolerne på en måde og i et omfang, der er tilpasset mulighederne på den enkelte skole.

Det vækker undren, at de unge gerne må mødes på en café eller et værtshus, men ikke må mødes på skolen for at blive klogere - ja, ikke engang må mødes med deres lærere eller kammerater i en park, hvis rammen er skole.

Emner:  
Interessent: