GL lancerer arbejdsmiljøstrategi

Nyhed
 
GL præsenterer en ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2024.

Strategien fastlægger de områder, GL lægger særlig vægt på i arbejdsmiljøarbejdet for den kommende periode, og den præciserer de principper, arbejdsmiljøarbejdet hviler på.


De udpegede indsatsområder er:

  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet
  • Stress, moralsk stress og grænseløst arbejde
  • Copingstrategier og psykologisk tryghed
  • Professionel kapital
  • Kompetenceudvikling af tillidsvalgte og medlemmer, der arbejder med arbejdsmiljø
  • Styrket samarbejde mellem tillidsvalgte
  • Partssamarbejde om arbejdsmiljø
  • Løbende dokumentation af arbejdsmiljøproblematikker
  • Styrket arbejdsmiljø i en organiserende fagforening

Hovedprincippet i arbejdsmiljøstrategien er kollektivet. Arbejdsmiljøproblemer og udfordringer er aldrig alene den enkelte lærers anliggende, det er ledelsens ansvar, og problemerne skal tackles og løses i et kollektivt fællesskab og i en tryg og konstruktiv dialog på arbejdspladsen, fastslår GL.

 

Læs GL's arbejdsmiljøstrategi her: GLs arbejdsmiljøstrategi og principper 2022 -PDF -25-02-2022       

 

 Emner:  
Interessent: