Kære ledere, kære minister

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, november 2021

​​Kære ledere, kære minister

De senere år er gymnasielærerne blevet mere og mere pressede. Det ved jeg godt, ikke kommer som en overraskelse for jer. I ved, at lærerne dag efter dag knokler for at gøre det så godt som overhovedet muligt for eleverne, på trods af reformer, nedskæringer og nedlukninger. Mange af jer er også gode til at anerkende det. Tak for det. Men jeg kontakter jer nu for at fortælle jer, at sliddet på lærerne aktuelt er rigtig slemt, og at det ikke lettes med anerkendelse alene. Jeg har de seneste uger fået usædvanligt mange og tydelige indikationer fra lærere, som siger, at nu går det ikke længere, fordi både de og eleverne er ekstraordinært pressede. 

Vi ser alle frem til at lægge Coronaen bag os, men desværre oplever lærerne mange eftervirkninger af nedlukningerne og i det hele taget efter 1,5 år, som ikke har været normalt. Det har både for jer, eleverne og lærerne været en vanskelig tid, og faktisk er risikoen jo, at det slet ikke er slut endnu. Derfor er min opfordring til jer, at I drøfter og går i dialog med lærerne om, hvordan man får løftet foden fra speederen og skabt et arbejdsliv i bedre balance. Et signal på nuværende tidspunkt om en sådan vilje, efterfulgt af hurtige tiltag, vil gøre en stor forskel.

​Øges antallet af langtidssygemeldinger på grund af stress, er det langt dyrere på skolens bundlinje, end det er at forebygge, for slet ikke at tale om omkostningen for de lærere, som må bukke under for presset. For eleverne er det også en belastning, hvis deres faste lærere er sygemeldte. Selv om man på skolen gør alt for, at det skal gå mindst muligt ud over eleverne, så er der risiko for et kvalitetsfald, når det ikke er den lærer, der kender klassen, der møder eleverne mandag morgen. 

Lad os samlet tage ansvar for sektoren og for lærerne, så det ikke bliver op til endnu flere lærere selv at prøve at gøre det ved at gå på deltid. Deltidstallene i sektoren - og deres årsag - er jo i forvejen stærkt alarmerende. En økonomisk indsprøjtning på finansloven for 2022 vil lande på et tørt sted. Det står absolut øverst på vores ønskeseddel. Men det kan ikke stå alene, og der er behov for akut handling, også set i lyset af, at eleverne nu er overgået fra grundforløbet til studieretningsklasserne. Det er nødvendigt på den enkelte skole at drøfte, om der er aktiviteter, der kan lægges i mølposen. Om der er noget, der kan gøres anderledes. Ledere, jeg opfordrer til, at I tager dette op med tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og i Samarbejdsudvalget. Fra GL centralt deltager vi også gerne. Det vil være galimatias ikke at tage lærernes signaler alvorligt.

Tomas Kepler
Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening​


Vestskoven%20Gymnasium-2605f.jpg​​​Emner:  
Interessent: Ledelse