Bæredygtigt at rydde op i læreplanerne

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, december 2021

​Skal bæredygtighed og klima skrives ind i formålsparagraffen og læreplanerne for de gymnasiale uddannelser? Ja, siger Danske Gymnasier, der har udarbejdet en decideret politik for bæredygtighed. Ja, siger DGS, for det skal ikke være op til den enkelte lærer, om der skal undervises i bæredygtighed.

Jeg savner tillid fra eleverne og rektorerne til, at vores nuværende formålsparagraf er god nok, og til at lærerne vil udmønte den på tilfredsstillende vis, hvis de får de rette rammer. Jeg tror derfor, vi skal begynde et helt andet sted. Der er næppe nogen tvivl om, at klimakrisen vil være et livslangt vilkår for de unge, og at fokus på og viden om klima og bæredygtighed derfor er vigtigt – og ikke bare et modefænomen. Men ved at klistre bæredygtighed på formålsparagraffen og strø bæredygtighed ud over læreplanerne får vi bare endnu flere nedslagspunkter og endnu mere stoftrængsel i fagene. Vi risikerer mere instrumentalisering, mere overfladeundervisning og mindre tid og rum for fordybelse. Dermed bliver det et symbolsk tiltag, som i stedet for at fremme god undervisning om bæredygtighed og klima, risikerer at blive endnu et punkt, der skal hakkes af. Det havde været langt mere ambitiøst - og bæredygtigt - at formulere en målsætning eller måske endda en ledelsesforpligtigelse til at gå i tæt dialog med lærerne om, hvad man lokalt vil lægge vægt på i udmøntningen af formålsparagraffen, og hvordan man kan tilvejebringe de rammer, som lærerne faktisk har behov for.

Bæredygtighed.png

Vi skal blandt andet se mere grundigt på læreplanerne. Jeg mener, at en lang række læreplaner er overfyldte. Vi skal derfor åbne læreplanerne og gentænke dem, så vi får nogle relevante og realistiske læreplaner, hvor der er tænkt godt og grundigt over, hvad der er vigtigt at eksplicitere på læreplansniveau. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem ministeriets fagkonsulenter, de faglige foreninger og hverdagens undervisere i de enkelte fag. På den måde kan vi få skabt det rum, der er brug for i de enkelte fag. I de fag, hvor det er relevant at sætte fokus på bæredygtighed og klimaet, vil en sådan gennemskrivning af læreplaner naturligt give det nødvendige fokus. Men først og fremmest handler det om at skabe bedre rum for dybdelæring ved at rydde op i stoftrængslen, toppet op med tillid til og dialog med lærerne.

Vi nærmer os tiden for nytårsønsker. Udover at få afskaffet grundforløbet i sin nuværende form, vil mindre overfyldte læreplaner stå på min ønskeliste. Det vil være med til at skabe bedre rammer for undervisningen og dermed for elevernes mulighed for at blive fagligt dygtige og almendannede.

Jeg ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår oven på et ekstremt hårdt år. Jeg håber, I alle får mulighed for at restituere hen over jul og nytår. Det er både tiltrængt og fortjent.

Emner: Sygdom
Interessent: