Forslag til elevfordeling truer ikke erhvervsgymnasierne

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, Ingrid Kjærgaard og Henrik Nevers i Altinget 29. september
Vi ønsker elevfordeling med frit uddannelsesvalg, alsidigt udbud og en bredt sammensat elevgruppe på skolerne.

​I et indlæg i Altinget 24. september skriver Anton Bay Hansen, fmd. for Erhvervsskolernes Elev Organisation, som svar til vores indlæg 15. september, at nye modeller for elevfordeling, der vil omfatte hhx og htx, både truer erhvervsgymnasier med lukning og fratager de unge det frie uddannelsesvalg. 

Ingen af delene indgår i vores forslag. For os er det helt afgørende, at alle unge frit kan vælge den uddannelsesretning, de ønsker. Det gælder hhx, htx, hf, stx eller eux. Derimod kan den enkelte elev ikke være sikker på at kunne tage sin foretrukne uddannelse, som der altså er frit valg til, på en helt bestemt og specifik skole. Sådan er det heller ikke i dag. 


Vi ønsker ikke, at de nye retningslinjer skal få den utilsigtede konsekvens, at de kan være med til at rykke rundt på fordelingen af elever mellem de forskellige gymnasiale uddannelsesretninger. Derfor indgår det heller ikke i vores forslag, at alle ansøgere til de forskellige gymnasiale uddannelser skal samles i én pulje. Unge, der kun søger erhvervsgymnasiale uddannelser, bliver ikke tvunget ind på et alment gymnasium – eller omvendt. Tværtimod er vores sigte, at elevfordelingen flytter rundt på en lille gruppe elever inden for samme uddannelsesretning. 

Målet med nye regler for elevfordeling er både at sikre frit valg af uddannelsesretning og et alsidigt udbud af gymnasieuddannelser i hele landet med en bredt sammensat elevgruppe på skolerne. Det er ikke tilfældet i dag, hvor flere skoler, også de erhvervsgymnasiale, oplever en uhensigtsmæssig overvægt af elever med svag socioøkonomisk baggrund. 

Ved at følge vores vej værner vi om lokale uddannelsesudbud og understøtter den demokratiske dannelse, der opstår i mødet mellem elever fra forskellige kulturer og baggrunde.    


Emner:  
Interessent: