Forslag fra tænketank skal styrke nødlidende fremmedsprog i gymnasiet

Pressemeddelelse
 
Fem forslag fra tænketank om sprog skal vende den negative udvikling for fremmedsprog i gymnasiet.

​I dag lancerer "Tænketanken om sprog", nedsat af Gymnasieskolernes Lærerforening med eksperter fra universiteter, gymnasier, DI, Det Nationale Center For Fremmedsprog og en række lederforeninger, fem forslag​, der skal være med til at rette op på den alarmerende udvikling for fremmedsprogene i gymnasiet.

Kun 9 procent af eleverne på stx har valgt sproglige studieretninger i år, mens tallet er 1 procent for hhx. I 2007 havde 42 procent af stx-studenterne mindst tre fremmedsprog, mens tallet var faldet til 4 procent ti år efter i 2017.

Den markante tilbagegang i søgningen til fremmedsprog er dybt bekymrende, understreger Tomas Kepler, formand for tænketanken og Gymnasieskolernes Lærerforening.

"Den negative udvikling for fremmedsprogene i gymnasiet er alvorlig, og den skal vendes nu. Vi kan se, at det ikke er lykkedes at indfri gymnasiereformens mål om at få flere elever til at vælge sprog og flere til at opnå sprogkompetencer på et højere niveau", fastslår Tomas Kepler.

Samtidig peger han på, at den forrige regerings nationale sprogstrategi og etableringen af et nationalt center for fremmedsprog endnu ikke har formået at rykke ved den vigende søgning mod fremmedsprogene i gymnasieuddannelserne.  

"De initiativer, der er taget for at styrke sprogfagene, er ikke tilstrækkelige. Politikerne er nødt til at supplere med sprogtænketankens anbefalinger, ellers får vi ikke rettet op på den vigende søgning. Sprogfagene giver ikke alene eleverne nye sprog, de skaber værdifulde indsigter i andre landes samfund og kulturer, som også er afgørende for dansk erhvervslivs samhandel og eksport, pointerer Tomas Kepler.

Sprogtænketanken anbefalinger 2020_Side_01.jpg

Tænketanken anbefaler blandt andet, at politikerne ændrer og lemper reglerne for udbud af studieretninger, så skolerne får mulighed for at udbyde flere studieretninger, hvor 2. fremmedsprog kan indgå som studieretningsfag på a-niveau.

Derudover slår tænketanken til lyd for, at der bliver afsat penge til en pulje, som skolerne kan få tilskud fra til at oprette sproghold på højt niveau som fx tysk, fransk og spansk. På den måde kan skolerne oprette sprogholdene uden større økonomiske tab, selvom relativt få elever søger dem.

Læs anbefalingerne fra Tænketanken om Sprog.​

 

Emner: Sprogfag
Interessent:  

​Download Anbefalinger om sprog her:
Sprogtænketanken anbe​falinger 2020.pdf