Reformkommissionen går galt i byen, når den foreslår at forkorte HF-uddannelsen

Debatindlæg
Af Tomas Kepler i A4-Uddannelse 19. juli 2023

Søgetallene til velværdsuddannelserne er nu kommet, og det ser desværre ikke alt for positivt ud. Reformkommissionens idéer om en ny ungdomsuddannelse vil kun gøre det vanskeligere for alle HF-eleverne, der vil fortsætte på en professionsuddannelse.

Reformkommissionen foreslår, at politikerne opfinder en ny to-årig ungdomsuddannelse, HPX. Formålet er at skabe et tilbud for de unge, der vil en anden vej end de treårige gymnasiale uddannelser, og som har brug for at modnes og blive mere afklarede, inden de vælger erhvervskompetencegivende uddannelse.

Men reformkommissionen går galt i byen, når den foreslår at lægge HF-fag på HPX og forkorte HF-uddannelsen fra 2 til 1½ år.

Det er simpelthen en dårlig idé at bryde en i forvejen kort uddannelse op i mindre stykker på forskellige institutioner. Og det er en umulig situation at sætte HF-studenterne i, at deres ungdomsuddannelse er færdig til jul, mens deres videregående uddannelse starter i august.


Hvis Malthe slutter sin grundskole og gerne vil være pædagog, så kan han i dag gå to år på HF, inden han starter på pædagoguddannelsen. Hvis reformkommissionens forslag bliver virkelighed, skal Malthe først tage to år på HPX, derefter 1½ år på HF, og derefter går der endnu et halvt år, inden han kan starte på sin videregående uddannelse. Det er at sætte barrierer op for en gruppe, for hvem man netop burde lette vejen.

HF-studenterne går nemlig videre på uddannelser, vi som samfund har hårdt brug for. Hovedparten læser videre til pædagog, sygeplejerske, folkeskolelærer eller socialrådgiver – godt hjulpet på vej af fagpakker og praktikforløb på HF, der giver mening for unge, der drømmer om en professionsuddannelse.

​En ud af fem HF-studenter læser videre på en erhvervsuddannelse eller et erhvervsakademi. Også her findes fagpakker, der hjælper de unge den vej.

HF-uddannelsens professions- og erhvervsretning kan styrkes med justeringer af HF, der lader eleverne vælge deres fagpakke tidligere på uddannelsen og ved at lade HF-studenter, der læser videre på en erhvervsuddannelse, tælle positivt i kravene til HF-skolerne – den såkaldte overgangsfrekvens.

Netop nu hvor behovet er stort og søgningen er vigende, skal vi ikke ødelægge men styrke en velfungerende vej til professions- og erhvervsuddannelserne. Meget af det, reformkommissionen efterspørger, kan fås med justeringer af det allerede eksisterende i den to-årige HF.Emner:  
Interessent: