Forhån ikke gymnasiet

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL,  i Berlingske 13. oktober 2022

​Alt for ofte hører vi, at for mange unge søger mod gymnasiet i stedet for erhvervsuddannelserne. De færreste ved imidlertid, at studievejledningen til både nuværende elever på gymnasierne og færdiguddannede studenter også retter sig mod mulighederne for, at de unge kan tage en erhvervsuddannelse.

Frd-Vaerk-Gymn-og-HF-4744.jpg 


20 procent af alle på en årgang af færdiguddannede faglærte har i forvejen en studentereksamen i baglommen, når de får overrakt svendebrevet. Dobbeltkompetencerne hjælper med stor succes de unge til at få fodfæste på arbejdsmarkedet og komme videre i livet med en bred viden og en stor palet af færdigheder. 

Derfor er der ingen grund til at lange ud efter gymnasieuddannelserne for at få flere i erhvervsuddannelse. ​Gymnasiet bidrager i fin stil til at løse efterspørgslen efter faglærte. 

​Det altoverskyggende uddannelsespolitiske problem i dag er i virkeligheden et ganske andet, nemlig at ca. hver femte elev i en ungdomsårgang aldrig får taget en ungdomsuddannelse. Det er dybt bekymrende for samfundet og ikke mindst de unge. Derfor bør alle ansvarlige politikere og opinionsdannere kaste kræfterne ind på at løse den udfordring.

Emner:  
Interessent: