Fleksibilitet ved mundtlige prøver og færre eksamener

Nyhed
 

​​​I et fælles brev til Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil opfordrer GL, DGS og Danske Gymnasier ministeren til at genindføre muligheden for fleksibilitet ved mundtlige prøver fra sommereksamen 2021.

Her kunne institutionerne i lyset af corona-situationen ud fra faglige og pædagogiske vurderinger undlade at formulere prøvespørgsmål til de dele af faget, hvori der alene var givet nødundervisning uden fysisk fremmøde.

Ønsket fra de tre organisationer er begrundet i håndteringen af det faglige efterslæb blandt elever i 2. hf og elever i 2. og 3. g. og gymnasiale fag i eux-forløb ved henholdsvis vintereksamen 2021/22 og sommereksamen 2022.

Genindførelsen bør, præciserer organisationerne, ske i forhold til de 2- og 3-årige fag, der under håndteringen af covid-19 er blevet omfattet af nødundervisning uden fysisk fremmøde.


Læs hele brevet: ​Henvendelse fra DGS, GL og DG om fleksibilitet ved mundtlig eksamen.pdf

GL ønsker færre eksamener  
Udover genindførelsen af fleksibilitet ved mundtlige eksamener arbejder GL for en samlet reduktion af antallet af eksamener. Det skyldes, at eleverne i 2. hf og 2. og 3. g og gymnasiale fag i eux-forløb har været udsat for lange perioder med corona-nedlukninger og nødundervisning, og derfor som minimum skal have samme betingelser, som eleverne fik ved sommereksamenerne sidste år. 

På et møde med Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i dag fremførte GL's formand, Tomas Kepler, ønsket om en reduktion af eksamener.

Mit indtryk er, at en samlet sektor er enige om, at eleverne står i en meget udsat position, og at der skal gøres noget i forhold til vinter- og sommereksamen. Jeg lægger vægt på, at man hurtigst muligt skal finde løsninger ud fra, at alle værktøjer i skuffen kan tages i brug for både de mundtlige og skriftlige eksamener. Det gælder reduktioner og egentlige aflysninger, ligesom man bør benytte muligheder for at stille skriftlige eksamensopgaver, som tillader eleverne at arbejde i dybden med de emner, de er mest fortrolige med. GL vil lægge pres på den politiske kreds, der skal behandle spørgsmålet om eksamener i den kommende tid", 

siger Tomas Kepler.

 

 Emner:  
Interessent: