Fjern deltagerbetaling på HF til voksne

Debatindlæg
Af Pernille Brøndum, fmd. Danske HF & VUC,  og Tomas Kepler, fmd. Gymnasieskolernes Lærerforening, i Information 17. oktober 2022

​​​​​​​Danmark mangler sygeplejersker, pædagoger og skolelærere. I 2030 vil vi have væsentlig flere ældre og børn end i dag. På den baggrund har Danske Professionshøjskoler netop udgivet 18 anbefalinger, der skal styrke rekrutteringen til professionsuddannelserne.

HF-VUC-Holbaek-6199.jpg

Anbefalingerne forbigår desværre en stor og væsentlig gruppe. Nemlig voksne uden ungdomsuddannelse eller voksne, der har en erhvervsuddannelse, men har behov for omskoling og skift til et nyt karrierespor.

Med faldende ungdomsårgange og stigende behov for flere sygeplejersker, lærere og pædagoger er vi nødt til at få lidt ældre unge og voksne med i rekrutteringen til uddannelser inden for velfærdsområdet.

Her spiller VUC en afgørende rolle. Hvert år bliver tusindvis af kursister optaget på disse uddannelser via VUC's tilbud om en HF-uddannelse, som kan danne baggrund for at læse videre på velfærdsfagene.

Rekrutteringsvejen skal styrkes, men politiske benspænd blokerer for indsatsen. Uddannelse til og med ungdomsuddannelsesniveau er gratis for unge i Danmark, mens der opkræves deltagerbetaling for voksne, som ønsker at tage en gymnasieuddannelse senere i livet. Det er kontraproduktivt og urimeligt og blokerer for rekrutteringen til uddannelser inden for velfærdsområdet.

Voksne, som ikke fik færdiggjort deres grundskole eller ungdomsuddannelse som unge, og som derfor har trukket mindst på de offentlige uddannelseskroner, skal ikke opkræves deltagerbetaling, når de senere i livet har brug for uddannelse.

Behovet for sygeplejersker, skolelærere og pædagoger kan ikke stilles alene ved, at unge vælger den direkte vej efter grundskole eller ungdomsuddannelse. Derfor skal vi også have de voksne med – og en god start er at fjerne deltagerbetalingen på voksnes gymnasieuddannelse.​Emner:  
Interessent: