GL: Finanslovsforslag med roser og tidsler

Nyhed
 
GL's formand, Tomas Kepler, uddeler både roser og tidsler til regeringen efter dagens præsentation af finanslovsforslaget for 2024.

​​​​​​Jeg glæder mig over, at der er 74 mio. kr. årligt til VUC, gymnasier og erhvervsuddannelser i landdistrikterne. Vi har længe råbt på politisk vilje til at støtte provinsen med penge, så vi kan fastholde en bred geografisk uddannelsesdækning overalt i landet. Om der er afsat tilstrækkeligt, tvivler jeg på, men kursen er helt rigtig​​​​,

siger GL's formand.

 

​Kepler noterer sig også på positivsiden, at regeringen vil gøre det permanent, at ledige kan tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft, men han ærgrer sig over, at muligheden ikke gælder voksne uden ungdomsuddannelse. 

​​Vi står i en situation, hvor der er hårdt brug for at opkvalificere den ufaglærte del af arbejdsstyrken. Rigtig mange har brug for et kompetenceløft. Derfor bør muligheden for at efteruddanne sig på 110 procent dagpengesats omfatte alle voksne. Også dem, der på VUC kan få den nødvendige almene uddannelse og dannelse svarende til niveauet for en ungdomsuddannelse, så de kan deltage i samfundet, videreuddanne sig og indgå på arbejdsmarkedet

understreger Kepler.  

GL's formand anerkender ​behovet for en massiv økonomisk saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne og kalder det tilfredsstillende, at politikerne vil investere i at løfte kvaliteten i erhvervsuddannelserne. 

Derimod er Tomas Kepler alvorligt bekymret for det manglende politiske blik for at styrke og udvikle gymnasieuddannelserne i finanslovsforslaget.

GL har ved flere lejligheder peget på, at der bør afsættes forsøgsmidler til gymnasieuddannelserne. Vi står med en stor trivselsdagsorden og behov for ny viden og redskaber til at spotte og modgå mistrivsel og understøtte fællesskabet i undervisningen, og vi har ​et massivt behov for at styrke vejledningen mod professionsuddannelser og erhvervsuddannelser. Dertil kommer en vigtig indsats for at forny læreplanerne og eksamensformer, der bl.a. kan tage højde for udfordringer med kunstig intelligens i form af ChatGPT. På ingen af områderne er der afsat penge. Det er ikke godt nok,

understreger GL-formanden.

​Kepler gør opmærksom på, at der vil opstå et yderst alvorligt økonomiske problem, hvis ikke den midlertidige tilbageførelse til skolerne af et års besparelser i de såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent, der udløber i 2025, permanentgøres. 

Den situation er ikke løst i finanslovsforslaget for 2024, men politikerne har en chance til for at komme skolerne til undsætning i finansloven for 2025, og det er pinedød nødvendigt, fremhæver Tomas Kepler.

Han henviser til, at økonomisk udfordrede VUC'er er i knæ, og at det er uklart, om penge fra puljen afsat i 2023 til blandt andet ungdomsuddannelser i udkantsområder vil tilfalde VUC. 

VUC er en stærkt nødlidende sektor, der gisper efter en mere gennemgribende og langtidsholdbar økonomisk hjælpepakke, så skoleformen fortsat hvert år kan yde en kæmpe indsats og hjælpe 100.000 personer videre i livet med undervisning på 70 afdelinger,

siger GL-formanden.

I løbet af de kommende dage graver GL's sekretariat sig ned i konti og taxametre i​ finanslovsforslaget. Arbejdet udmønter sig i et notat, som vi lægger her på siden.  ​​​

Læs sekretariatets notat om finanslovsforslaget her: ​Regeringens forslag til finanslov 2024 - endelig version.pdf

Emner:  
Interessent: