Fald i søgningen til gymnasieuddannelserne i 2021

Nyhed
 

​843 færre unge søger næste år en gymnasial uddannelse direkte fra grundskolen. Det svarer til et fald på 2 pct. eller 30 klasser på landsplan. Det viser GL's gennemgang af Undervisningsministeriets offentliggjorte søgetal fra 9. og 10. klasse. Stx falder med 767 elever svarende til omkring 27 klasser. Hhx og htx falder samlet med 168 elever svarende til 6 klasser, mens der er fremgang i søgningen til hf og IB.  EUX fastholder niveauet i søgningen fra 2020. 

En stor del af forklaringen på det samlede fald i søgningen til gymnasieuddannelserne skal findes i, at flere unge vælger at fortsætte i 10. klasse i 2021. Helt nøjagtig vil 52 pct. af alle unge fra 9. klasse fortsætte i 10. klasse mod 49 pct. i 2020. Det skyldes efter alt at dømme de meget vanskelige vilkår under coronapandemien, hvor de unge har været hårdt ramt af det manglende fællesskab med klassekammeraterne det meste af skoleåret. Det vil de formentlig nu kompensere for med et år i 10. klasse.


Den ekstraordinære coronasituation får GL's formand, Tomas Kepler, til at understrege behovet for, at gymnasieskolerne tilføres penge for at kompensere for faldet i søgningen til uddannelserne næste skoleår.

Da faldet i søgningen skyldes en helt ekstraordinær og vanskelig tid under coronapandemien, så er det strengt nødvendigt og også kun rimeligt, at de gymnasieskoler, som uforskyldt rammes af en midlertidig vigende søgning, kompenseres i år. Vi har brug for stabilitet på skolerne nu. Ikke for nye fyringsrunder og forringet arbejdsmiljø i et kommende skoleår, som forhåbentlig bliver corona-frit, men som vil kræve ekstra meget af alle i en opsamling på det år, vi er ved af afslutte. Politikerne har vist vilje til særlige investeringer i at opretholde kvaliteten og trivslen i indeværende skoleår. Vi har nu brug ​for, at politikerne erkender behovet for også at holde hånden under kvaliteten og trivslen for det kommende skoleår, og på det grundlag beslutter sig for at kompensere for corona-konjunkturerne i søgetallet. Den kompensation vil GL kæmpe for at få udmøntet hurtigst muligt, 

siger GL's formand. 

 

Få et detaljeret overblik over søgetallene i GL's notat her Søgetal til de gymnasiale uddannelser 2021 overblik.pdf

 


Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant