Ekspertgruppe om karakterskala uden gymnasielærere er en fejl

Pressemeddelelse
 
Helt uforståeligt, at regeringen nedsætter en ekspertgruppe uden repræsentation af gymnasielærere til at komme med bud på erstatninger for den nuværende 7-trinsskala, siger GL's formand Tomas Kepler.

​Det er lærerne, der står forrest i arbejdet og har erfaringerne med at bruge karakterskalaen, derfor virker det ikke alene besynderligt, men også uforståeligt, at vi ikke er med i ekspertgruppen, hvor der er blevet plads til en gymnasierektor og eleverne, 

understreger GL-formanden.

Når det er sagt, finder Kepler det positivt, at ekspertgruppen nu skal komme med nye bud på en karakterskala, efter at evalueringen fra Danmarks Evalueringsinstitut slog fast, at den nuværende skala har for store mangler.


 

GL har i flere år peget på, at karakterskalaen trænger til et alvorligt serviceeftersyn. Og spørgsmålet er, om de alternativer, som allerede drøftes - en modificeret 7-skala eller en tilbagevenden til 13-skalaen - er gode nok, og hvor grundlæggende man vil gå til værks. Er det eksempelvis et krav, at en ny skala kun må have 7 trin? Skal der overhovedet være spring på mere end 1 point mellem karaktererne? Der er nok ingen tvivl om, at den løsning, som man ender med at finde, kommer til at gælde længe, så det handler om at gøre arbejdet ordentligt i denne omgang, 

siger Tomas Kepler.

Han opfordrer nu undervisnings- og forskningsministeren til at genoverveje ekspertgruppens sammensætning, så der bliver plads til en repræsentant for gymnasielærerne."


 

Emner:  
Interessent: