Efteruddannelse 2021: Færre dage - færre deltagere

GL undersøgelse; Nyhed
 
​​​​​GL's efteruddannelsesundersøgelse viser, at de seneste 10 år er antallet af gymnasielærere, der får efteruddannelse, faldet markant, og samtidig får den enkelte færre dages efteruddannelse. Den nye undersøgelse viser, at coronanedlukningen har haft stor betydning, men den er langt fra hele forklaringen. Gymnasielærerne mangler tid, der er prioriteret til efteruddannelse.
​​ Efterudd diagram.png

Efteruddannelse.png
Hver femte gymnasielærer har ikke deltaget i efteruddannelse de seneste tre år. 45% af disse peger på tid som vigtigste årsag, og 19% svarer, at ledelsen giver udtryk for, at der ikke gives tid til efteruddannelse.

Faglig ajourføring efterspørges

Flest (59%) har brugt mest tid på faglig ajourføring, og flest (79%) ønsker at deres efteruddannelse består af faglig ajourføring. Kun 25% har brugt mest efteruddannelsestid på nye undervisningsformer, og 20% har brugt mest på kurser om IT i undervisningen.

Færre erhvervsgymnasiale lærere deltog i efteruddannelse, men de der er afsted bruger flere dage

På de erhvervsgymnasiale uddannelser var deltagelsen i efteruddannelse lavere (31%) sammenlignet med gennemsnittet af de gymnasiale uddannelser (48%) i skoleåret 2020/2021. I de seneste tre år har 36% af de erhvervsgymnasiale lærere ikke fået efteruddannelse. Til gengæld er de erhvervsgymnasiale lærere på længere efteruddannelsesforløb, når først de kommer afsted. I gennemsnit bruger de erhvervsgymnasiale lærere nemlig flere dage på efteruddannelse end gennemsnittet. Det kan skyldes, at erhvervsgymnasiale lærere i højere grad vælger efteruddannelse rettet mod opgaver og beskæftigelse, og at disse uddannelsesforløb er af længere varighed.

MUS uden kompetenceudvikling

​Hver anden lærer taler ikke kompetenceudvikling ved MedarbejderUdviklingsSamtalen.

75% af efteruddannelsen er fuldt finansieret af arbejdsgiver

75% af efteruddannelsen er fuldt finansieret af arbejdsgiver både mht. tid, transport og kursusafgift. Det er samme niveau som i 2019. I 2021 er kompetencefonden blevet en del af finansieringsmulighederne, og 6% har fået finansieret efteruddannelse ad den vej.​ Til gengæld kender hver anden lærer ikke muligheden for at få finansieret efteruddannelse af Statens Kompetencefond.​

Bag om undersøgelsen

GL har gennemført en undersøgelse af gymnasielærernes efteruddannelse ca. hvert 3. år siden 2010. Den seneste er gennemført i 2021, hvor 853 gymnasiale lærere har deltaget. Undersøgelsen har haft en svarprocent på 24,3%.​


Se undersøgelsen​

Få overblikket over undersøgelsen: ​Efteruddannelsesundersøgelse 2021 - overblikket.pdf

Se baggrundsrapport: Efteruddannelse og kompetenceudvikling 2021 - baggrundsrapport.pdf

Se særligt udtræk for erhvervsgymnasier: Efteruddannelse og kompetenceudvikling 2021 - Baggrundsrapport erhvervsgymnasier.pdf

Emner: Efteruddannelse
Interessent: Tillidsrepræsentant