Eftersyn af mindstekrav i de erhvervsgymnasiale fag

Nyhed
 

For at forbedre vilkårene for lærere i de erhvervsgymnasiale uddannelser opfordrer GL, DJØF, IDA og DEG-L i en fælles henvendelse undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til at lave et eftersyn af mindstekravene til underviserne i de erhvervsgymnasiale fag.


Eftersynet skal sikre et bedre match mellem kandidaternes uddannelse og de påkrævede faglige kompetencekrav i en række erhvervsgymnasiale profilfag, skriver organisationerne. Eftersynet skal også afklare, hvilke uddannelser der kvalificerer til jobbet som gymnasielærer i de pågældende fag, og det "bør foretages med jævne mellemrum og bør have særlig opmærksomhed, når gymnasiale læreplaner og studieordninger ændres eller nye kandidatuddannelser med nye fagkombinationer kommer til", fastslår organisationerne.

"Det skal understreges, at ingen af organisationerne i denne henvendelse ønsker at sænke kravene til de kandidater, der ansættes. Tværtimod er hensigten med de ændringer, vi foreslår, at bringe hele talentmassen i spil og undgå, at kvalificerede kandidater frasorteres som følge af komplicerede og uigennemsigtige regler", påpeger GL, DJØF, IDA og DEG-L i brevet til ministeren.

Læs hele brevet her: Fælles henvendelse om eftersyn af faglige mindstekrav til erhvervsgymnasiale profilfag.pdf

 

 

 


Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant