Droppet aftale om elevfordeling er et kæmpe tilbageskridt

Nyhed
 

​Et kæmpe tilbageskridt. Det er konsekvensen af, at den nytiltrådte SVM-regering vil tilbagerulle aftalen om elevfordeling på landets gymnasier uden at præsentere alternative løsninger her og nu. De kommer senere, skriver regeringen i sit politiske grundlag sammen med en uklar formulering om, at man vil gå videre med de tiltag, der sigter efter, at gymnasier i de mindre befolkede områder ikke lukker, fastslår GL's formand Tomas Kepler.

regering.PNG

D​​et er bestemt ikke godt nok. Tiden er nu så fremskreden, at det vanskeligt vil kunne lade sig gøre at vende skuden frem mod det kommende optag på gymnasierne, og det efterlader elever, lærere og ledelser på gymnasierne i urimelig uvished​​, 

siger Tomas Kepler.

Han opfordrer til, at regeringen indkalder sektoren med det samme, så parterne i fællesskab kan finde løsninger på de udfordringer, den tilbagerullede aftale efterlader.

Desuden hæfter Kepler sig ved, at regeringen vil se på mulighederne for at begrænse adgangen til de gymnasiale uddannelser.

​Det er en farlig og kontraproduktiv uddannelsespolitisk kurs, den nye regering bevæger sig ind på. Uddannelse er helt afgørende for at styrke velfærdssamfundet, sikre unge adgang til videregående uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er helt forkert at begrænse adgangen til gymnasieuddannelserne, og det rimer dårligt med regeringens intentioner om at fremtidssikre Danmark og i øvrigt sikre frit valg generelt,


understreger GL's formand ​

Læs regeringsgrundlaget her
Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant