Delvis genåbning for afgangselever

Info
 
Afgangselever i Nordjylland og Vestjylland tilbage på skolen hver anden uge. På Bornholm får alle elever adgang til skolen

​​Et flertal i Folketinget har onsdag den 24. februar 2021 indgået en aftale om, hvordan en delvis genåbning kan komme i gang.

For de gymnasiale uddannelser – herunder for voksenuddannelser – gælder, at afgangselever fra mandag den 1. marts 2021 kan komme tilbage i det nordjyske og vestjyske, helt konkret på uddannelsesinstitutioner der ligger i følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerlands, Viborg og Aalborg.

Afgangseleverne kan modtage fysisk undervisning hver anden uge under forudsætning af at de bliver testet to gange om ugen. Det er et krav for alle elever og ansatte. Test kan enten være en pcr-test eller en kviktest. (Der arbejdes på at øge testkapaciteten op til genåbningen. Snarest muligt vil ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner selv skulle kunne tilbyde elever og ansatte test på eller i umiddelbar nærhed til institutionen​).

På Bornholm kan alle elever fra på mandag komme tilbage til fysisk undervisning. Også her er det en forudsætning, at alle på skolen har to ugentlige test.

PRT.jpg

Såfremt smitteudviklingen tilsiger det, vil afgangselever i flere landsdele få mulighed for at komme tilbage pr. 15. marts.  (For nuværende kunne det f.eks. være Østjylland, Vest- og Sydsjælland samt Fyn).​

De sidste afgangselever skulle i følge undervisningsministeren gerne tilbage 6. april 2021, altså umiddelbart efter påske.

Dermed har ministeren også tilkendegivet, at der endnu ikke er nogen planer for, hvornår 1. og 2.g og 1. hf'ere kan komme tilbage.

Undervisningsministeren pointerede på pressemødet, at skoler har mulighed for at undervise elever med alvorlige problemer fysisk på skolen.

Endvidere blev der med den politiske aftale i sidste uge om penge til løft af faglighed og styrket trivsel åbnet op for, at en lærer kan mødes med 4 elever, der ellers er hjemsendt, udenfor med forsvarlig afstand (trivselsgrupper). Se mere om denne aftale her: Politisk aftale giver penge til løft af faglighed og styrket trivsel

I aftalen er det formuleret således: "At skoler og uddannelsesinstitutioner i endnu højere grad bør gøre brug af mulighederne for, at elever, der har vanskeligheder, kommer ind på skolen og modtager undervisning, og at elever, som mistrives, kan mødes i mindre grupper med læreren. Selvfølgelig udendørs og med afstand."

Ministeren tilkendegav på pressemødet, at det i de kommende dage, i samarbejde med sektoren, vil blive klarlagt, hvordan man skal håndtere testningen.​ Det er dog en del af aftalen, at testningen på ungdomsuddannelser i videst muligt omfang vil foregå ved brug af nye og mere skånsomme testtyper. 

​Se aftaleteksten her​

Retningslinjer

Mnisteriet har torsdag den 25. februar 201 udsendt retningslinjer for den regionale genåbning. Genåbningen indbefatter krav om test, både for elever og lærere. Eleverne skal møde frem fem sammenhængende dage ad gangen, hvorefter de er omfattet af lukning i fem sammenhængende dage. Det anbefales, at lærerne i væsentligt omfang følger faste klasser/hold og dermed også møder på skolen hver anden uge. Se retningslinjerne her.


Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant