Coronavirus - sådan forholder du dig som ansat

Info
 
Myndighedernes vejledninger opdateres løbende. Læs de seneste udmeldinger på deres respektive hjemmesider, som du finder links til på denne side under Yderligere information.

​​​De gymnasiale uddannelser er lukket ned over hele landet​​​​​​​

Frem til og med uge 5 er alle gymnasiale uddannelser lukket ned over hele landet. Ministeriets retningslinjer og vejledninger​.

Se også ministeriets spørgsmål/svar om nedlukningen​.

​Vintereksamen aflyses

Regeringen har besluttet at aflyse gymnasiale eksamener frem til udgangen af januar 2021 som følge af coronaudviklingen med stigende smittetryk flere steder i landet. I stedet for eksamenskarakterer indføres standpunktskarakterer for eleverne på samme måde som ved forårets coronanedlukning.
Læs mere her
Læs spørgsmål og svar fra Undervisningsministeriet om eksamensaflysninger her
 

Se bekendtgørelsen om nedlukning her​.

Spørgsmål/Svar

​Nedenfor vil vi forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som vi løbende får ind.​​ Flere svar handler om, når skolerne er åbne og er således ikke gældende under nedlukninger.​

Hvordan med arbejdsmiljøet?
I arbejdet med at klargøre den enkelte skole til at kunne åbne efter ferien, skal der fokuseres på den fysiske indretning af arbejdspladsen i kombination med organiseringen af arbejdet. GL anbefaler, at kortlægning af risiko og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger på den enkelte skole sker i et tæt samarbejde mellem ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant(er). ​​
Skal jeg undervise med mundbind/visir?
Hvis du har mere end to klasser/hold den pågældende dag, skal du bære mundbind eller visir. Læs mere her.​
​​Hvilke sygdomssymptomer skal jeg være obs på, og hvordan skal jeg forholde mig?
De typiske symptomer er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og feber. Milde symptomer på ny coronavirus vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza. Der går mellem 2 og 14 dage fra man bliver smittet med ny coronavirus, til symptomerne viser sig. Du skal betragte dig som værende syg, hvis du oplever symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Hvis du er syg, skal du blive hjemme fra dit arbejde på uddannelsesinstitutionen, og du skal testes. Du skal blive hjemme indtil du er rask, det vil sige indtil 48 timer efter du sidst har haft symptomer.
Hvis én af dine kollegaer eller én af eleverne bliver syge, skal ledelse og medarbejdere skærpe opmærksomheden på symptomer blandt øvrige elever og personale. Hvis du eller dine pårørende er i en særlig risiko for udvikling af alvorlig sygdom, er der særlige forholdsregler, som du kan læse om under afsnittet om særlige risikogrupper.​ 
​Skal jeg møde ind, hvis jeg er i risikogruppe?

Sundhedsstyrelsen har defineret, hvem der er i risikogruppe ift. Covid-19​. Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør du tage kontakt til din læge.​​

​​

Det vil altid være en konkret individuel vurdering, om man i en given situation som lærer, skal blive hjemme. Hvis din læge vurderer, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver, og aftale om der er mulighed for omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Der henvises til de aktuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Folketinget har vedtaget, at der gives midlertidig ret til sygedagpenge ​for lønmodtagere, der selv er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, såfremt arbejdet ikke kan udføres hjemmefra. Denne midlertidige ret er forlænget til at gælde til d. ​31. marts 2021​​​.

Læs mere her: Sygedagpenge til personer i riskogruppen_.pdf

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til personer i øget risiko​.

Får jeg løn, hvis jeg bliver smittet?
Ja, du får løn, hvis du bliver syg. Sygdom er lovligt forfald. Det er derfor de sædvanlige regler for sygefravær, der gælder, og det betyder også, at du skal sygemelde dig på samme måde, som du plejer.
Har jeg pligt til at oplyse ​arbejdsgiver om, at min sygemelding skyldes Covid-19?
Normalt er man ikke forpligtet til at fortælle, hvad man fejler, når man sygemelder sig, men Covid-19 har skabt en helt ekstraordinær situation på det danske arbejdsmarked, så derfor ​skal du oplyse, hvis din sygemelding skyldes c​oronavirus, så der kan se smitteopsporing og begrænsning af smitte.​
Hvis skolen pålægger mig at blive testet?
Hvis en lærer pålægges at blive testet for corona, fordi hun har undervist eller været i kontakt med en smittet elev/kollega, er det sekretariatets vurdering, at den tid der medgår hertil, er at betragte som arbejdstid. Heraf følger også, at transporten til testcentret er en tjenesterejse og udgifter hertil godtgøres efter de sædvanlige regler på skolen for tjenesterejser.​​
coronavirus.jpg​​
Emner:  
Interessent: