Coronavirus - sådan forholder du dig som ansat

Info
 
Myndighedernes vejledninger opdateres løbende. Læs de seneste udmeldinger på deres respektive hjemmesider, som du finder links til på denne side under Yderligere information. Her på siden kan du læse om, hvad der er specifikt for gymnasielærere.

​Onsdag den 11. marts 2020 meddelte statsministeren, at alle uddannelsesinstitutioner i Danmark lukkes ned, og at alle offentligt ansatte bliver sendt hjem med løn.

Alle gymnasiale uddannelser er nu lukket, og eleverne er sendt hjem i foreløbig to uger for at undgå, at for mange danskere bliver smittet på en gang af Coronavirus. Målet er at forsinke udviklingen af smitten i Danmark. Torsdag den 19. marts 2020 vedtog et enig folketing den lov, der giver undervisningsministeren vide beføjelser, så man kan fravige de normale love og regler i nødvendigt omfang med hensyn til nødundervisning, eksamen mv. Der er nedsat en følgegruppe med folketingets partier, som skal følge udmøntningen af loven. Følgegruppen skal meget hurtigt se på, hvordan eksamen skal håndteres. ​

Alle offentligt ansatte, der er sendt hjem, vil i perioden få den normale løn, men det betyder også, at man skal stå til rådighed for arbejdsgiver som normalt. Det vil bl.a. sige, at ledelsen kan bestemme, hvordan der fx gennemføres virtuel undervisning, stilles skriftlige opgaver til eleverne eller andre måder at afvikle undervisning på. Det er en del af nødlovgivningen, at der skal ske undervisning, og så må man lokalt få det til at fungere så godt, som det er muligt.

Situationen er ny for os alle, som også statsministeren har givet udtryk for. I GL er vi løbende kontakt med lederforeningerne og Undervisningsministeriet for at få afklaret, hvad denne nedlukning vil få af konsekvenser for resten af skoleåret, ligesom det er uvist om de to lukkeuger kan udvikle sig til flere.

Det væsentligste er at få det til at fungere så godt, som det er muligt. En dialog og en forventningsafstemning på den enkelte skole om, hvad der ligger i det, er relevant både ved begyndelsen af perioden, undervejs, og når skolerne skal tilbage til normalsituationen. Intet er normalt, og man må hjælpe hinanden med at finde fornuftige løsninger.​

Nedenfor vil vi forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som vi løbende får ind.​

coronavirus.jpg

Må jeg tage hen på skolen?

Hastelovgivningen siger, at det må du gerne. Lukningen af uddannelsesinstitutionerne betyder som udgangspunkt ikke, at institutionens medarbejdere ikke kan møde på institutionen. Det kan være i forbindelse med, at institutionerne gennemfører virtuelle aktiviteter for brugerne, der ikke kræver brugernes fremmøde på institutionen.​

Kan man blive pålagt at holde ferie?

Nej, den enkelte medarbejder kan ikke blive pålagt at holde ferie i den første hjem​sendelsesperiode. Restferie kan dog varsles med 1 måneds varsel.​ Allerede aftalt ferie og anden frihed afvikles, med mindre leder og medarbejder indgår en aftale om det modsatte. I den anden hjemsendelsesperiode for perioden 28. mats til 13. april er der indgået en aftale om afvikling af frihed. Da gymnasielærere ifølge hastelovgivningen udfører nødundervisning, så de er ikke hjem​sendt uden opgaver. Se mere herom her​.

​Hvordan opgøres min arbejdstid?

Undervisningsministeriet har udsendt et brev til alle skoler, hvori de præciserer, at medarbejderens​ arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid. Hvis medarbejderen helt eller delvist ikke kan præstere det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag, godskrives differencen.​

Hvad hvis jeg ikke kan arbejde fuldt ud, fordi jeg skal passe børn?

Hvis der er udfordringer i forhold til at arbejde i hjemmet, fx pasning af børn, skal du drøfte med din chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde, så både børn og arbejde kan passes. Målet er at få det til at køre så godt, som det er muligt. Det anerkendes, at man som offentlig ansat kan stå med en opgave derhjemme, som kræver fleksibilitet i fht. arbejdstilrettelæggelsen. Begge parter skal således udvise fleksibilitet, så man kommer igennem perioden med nedlukningen så godt som muligt.​ Se også svar på spørgsmålet om opgørelse af arbejdstid.​

​Får jeg løn, hvis jeg bliver smittet?

Ja, du får løn, hvis du bliver syg. Sygdom er lovligt forfald. Det er derfor de sædvanlige regler for sygefravær, der gælder, og det betyder også, at du skal sygemelde dig på samme måde, som du plejer, med mindre skolen har meddelt, det skal ske på anden måde.​

Har jeg pligt til at oplyse ​arbejdsgiver om, at min sygemelding skyldes Covid-19?

Normalt er man ikke forpligtet til at fortælle, hvad man fejler, når man sygemelder sig, men Covid-19 har skabt en helt ekstraordinær situation på det danske arbejdsmarked, så derfor ​anbefaler GL, at du oplyser, hvis din sygemelding skyldes Coronavirus.  

Hvor finder jeg inspiration til min nødundervisning?​

GL har samlet en oversigt over inspiration fra Undervisningsministeriet m.fl. Se oversigten her​.

Har du gode ideer, som du gerne ser, GL deler, så send dem til os på lh@gl.org.​


Emner:  
Interessent: