Coronavirus - inspiration til undervisningen under nedlukningen

Inspirationsmateriale
 

​​​Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet giver via Emu'en gode råd og inspiration til undervisningen under nedlukningen. Den finder du her.​​

Ministeriet har på sin hjemmeside afklaring på en række spørgsmål, som relaterer sig primært til uddannelsesinstitutioner. Ministeriet opdaterer løbende siden, og de opfordrer til, at man holder sig opdateret på siden, da svarene kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig. Du finder siden her.


Hvordan taler man med unge om Corona?

Mange børn og unge er bekymrede for coronavirus.

Danmarks Radios undervisningsafdeling har udarbejdet et materiale om, hvordan man taler med unge om Corona. Du finder materialet her​.

Hvis du selv har børn, så kan du måske have glæde af materiale, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med Børns Vilkår om, hvordan man taler med sine børn om Corona. Se materialet her: "Sådan taler du med børn om den nye coronavirus"​
Se ogå denne video.​

​Gratis adgang til en række i-bøger

En række firmaer har valgt at stlle deres læringsmidler gratis til rådighed i den periode, hvor skolerne er lukkede pga. Coronasmitterisikoen.

Min læring
Skal du arbejde med​ sprog, grammatik og skriftlighed, kan du måske have glæde af, at 'Min læring' giver fri adgang til digitale læremidler og eksamensopgaver. Tilmeld dig på minlaering.dk

Gyldendal Gymnasium, Dansklærerforeningens Forlag, Forlaget Columbus og Systime
For at du kan få adgang til i-bøger fra Gyldendal Gymnasium, Dansklærerforeningens Forlag, Forlaget Columbus og Systime, skal skolen kontakte Systime på systime@systime.dk

GO Forlag
Skoler skal bestille adgang via formularen på GO Forlags hjemmeside. Alle lærere og elever kan få adgang frem til den 15. april 2020.

Nyhedsbrev fra Altinget målrettet undervisere

Altingets ungemedie, Spektrum, begynder nu at udsende et nyhedsbrev med politisk journalistik målrettet mod unge i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelser. Som lærer er det gratis at modtage nyhedsbrevet. Indholdet i nyhedsbrevet vil være tilgængeligt uden kodeord, så det kan bruges i undervisningen, også selv om eleverne sidder derhjemme. Man tilmelder sig her

Materiale fra EU-arbejdsgruppe om digitalisering

Fra en EU-arbejdsgruppe om digitalisering har vi modtaget link til en slags ressourcerum, som måske kunne inspirere i forhold til, hvordan man håndterer coronavirussen i andre landes skolesystemer.

 

Case: Sådan har man valgt at gøre på en konkret skole

Rammer for virtuel undervisning

Fravær føres på baggrund af afleveret materiale eller anden registrering af aktivitet.

Eksamensfag prioriteres. 

Terminsprøver afholdes virtuelt.

Brug klassekonferencen til at lave aftaler. 

Den virtuelle undervisning udføres på en måde, så eleverne kan sidde hjemme - alene. Dvs ikke gruppearbejde, hvor de skal mødes fysisk. Eleverne har noget tid, hvor de digitalt interagerer med læreren, enten undervejs eller i form af efterfølgende feedback. Læreren meddeler eleverne, hvordan og hvornår interaktionen kan foregå.

Skolen har konstateret, at det giver mening at bruge skemastrukturen og Lectio, så eleverne ikke får informationer mange steder fra. Desuden har man lagt vægt på, at det er en situation, hvor man må prøve sig frem og løse situationen bedst muligt under de givne forhold. Et aspekt, som man finder rigtig vigtigt, da det tager tid og kræfter at omlægge undervisningen. Det betyder, at man må have realistiske forventninger til indholdet i modulerne samt overveje,​ om alle aktiviteter kan afholdes eller der skal tyndes ud. ​


Se også GL's side om, hvordan du forholder dig som ansat​Emner:  
Interessent: