Coronasituationen i Nordjylland

Info
 

​​​​​​Regeringen har indført skærpede corona-restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner. Dette berører de gymnasiale uddannelser både i de syv kommuner og i de omkringliggende kommuner, fordi de også har elever fra de nedlukkede kommuner.

Lempelse af restriktioner i Nordjylland

Regeringen har besluttet at lempe på restriktioner på B​ørne- og undervisningsområdet i Nordjylland. Lempelserne træder i kraft mandag den 16. november og betyder at:

  • børn i 5.-8. klassetrin kan komme tilbage i skole
  • anbefalingen om ikke at krydse kommunegrænser inden for de syv berørte kommuner fjernes. Det får betydning for elever, der bor i en af de syv kommuner, men går i skole i en anden af de syv kommuner. Anbefalingen om ikke at rejse ind og ud af det berørte område fastholdes.

Reglerne om nødundervisning vil fortsat gælde for skoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i de pågældende kommuner. Skolerne og uddannelsesinstitutionerne vil derfor fx kunne benytte sig af fjernundervisning i det omfang, der er behov herfor.

Justeret bekendtgørelse om særlige restriktioner i syv nordjyske kommuner

Sundheds- og Ældreministeren har 13. november udstedt "Bekendtgørelse om særlige restriktioner for dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i visse kommuner i forbindelse med håndtering af covid-19". Bekendtgørelsen omhandler de syv nordjyske kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Thisted og Vesthimmerland.
Bekendtgørelsen træder i kraft 16. november og ophæves 4. december 2020.
Se bekendtgørelsen her

​Bekendtgørelse

Der er udstedt en særlig bekendtgørelse, som omfatter særlige restriktioner for dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i de syv kommuner i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen kan ses her.

Undervisningsministeriets FAQ med særligt for Nordjylland

Undervisningsministeriet har givet svar på en række spørgsmål, som er relevante i forbindelse med nedlukningen. Der er bl.a. en oversigt over hvem der må bevæge sig mellem de syv kommuner, og hvem der må bevæge sig ind og ud. Grundreglen er, at lærerne gerne må bevæge sig på tværs af kommunegrænserne, men det må eleverne ikke. Undtaget er dog sårbare elever, som gerne må. Der er også svar på spørgsmål om nødundervisning, forståelse af 50%-reglen, håndtering af elever der skal til vintereksamen etc. Se ministeriets FAQ her​.

Orientering til medlemmerne

GL har fredag den 6. november 2020 sendt en mail til medlemmer i de syv kommuner samt i de omkringliggende kommuner. Se mailen her: Brev sendt til medlemmer i Nordjylland 6 november 2020.pdf


Brev til lederforeningerne og ministeren

GL's formand har sendt et brev til lederforeningerne og ministeren om problemerne ifm. nedlukningen i Nordjylland​.Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant