COVID-19 og gradvis genåbning af de gymnasiale uddannelser

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Statsminister Mette Frederiksen har bebudet en delvis genåbning af samfundet. Det har fået flere medlemmer til at henvende sig til GL med en bekymring, idet de er utrygge ved tanken om risikoen for at blive smittet med coronavirus af elever og kolleger. Det gælder naturligvis især de lærere, der er særligt udsatte på grund af kroniske sygdomme eller alder. Desuden nærer lærerne stor omsorg for elevernes sundhed, og de er bekymret for de elever og kursister, der er utrygge ved at vende tilbage. Derfor har GL meddelt undervisningsministeren og -ministeriet, at der er brug for helt klare retningslinjer fra sundhedsmyndighederne ved en mulig genåbning af skolerne. Det gælder blandt andet spørgsmålet om, hvor mange elever der kan sidde i hvert lokale. Den afgørelse må under ingen omstændigheder overlades til lokal afgørelse hos den enkelte skoleled​else eller lærer.

GL's formand sender en hilsen til medlemmerne:​

​Aflys eksamener​​

GL har anbefalet ministeren, at der hurtigst muligt træffes politisk beslutning om, hvad der skal ske med resten af skoleåret, og GL's anbefaling er at aflyse hovedparten af forårets eksamener, da det er den mindst ringe løsning. Lærerne gør et fremragende stykke arbejde med den virtuelle undervisning, men den kan aldrig opnå samme kvalitet som den almindelige undervisning med det fysiske møde mellem lære​r og elev. Det går ud over klassedialogen, som er et af de helt grundlæggende elementer i dansk uddannelsestradition og i den demokratiske dannelse. Klassedialogen er også afgørende for elevernes tilegnelse af det faglige stof, og den er en vigtig dimension i fx at træne op mod den mundtlige eksamen i faget.  ​​ 

​Brev til ministeren

​​GL har sendt et brev til ministeren med ovenstående budskaber. Du kan læse brevet her: COVID 19 - ministerbrev.pdf

Emner:  
Interessent: