Brev til lederforeningerne og ministeren om situationen i Nordjylland

Brev til ministeren
 

​​​​​GL-formand Tomas Kepler har skrevet til lederforeningerne og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om situationen i Nordjylland. Brevet blev sendt på baggrund af møder med tillidsrepræsentanter på de berørte og omkringliggende skoler i det nordjyske.​​

I brevet gør Tomas Kepler opmærksom på, at lærerne i tiltagende grad er bekymrede og pressede, fordi de ikke kan levere en undervisning, de selv kan stå inde for, og som eleverne fortjener. Han peger på, at et af de klareste budskaber fra tillidsrepræsentanterne er, at hybridundervisningen – altså kombination af virtuel og fysisk undervisning – er så frustrerende for lærerne, fordi de ved, at undervisningen ikke bliver rigtig god for de elever, der ikke er fysisk til stede. Kombinationen er didaktisk svær, og det er en udfordring, at der mangler teknisk understøttelse i klasselokalerne.

Kepler skriver, at der er behov for tydelige signaler om, at man i den aktuelle situation naturligvis ikke kan forvente undervisning af den sædvanlige kvalitet, at der er behov for tydelig ledelsesmæssig opbakning, og at der skal være brede rammer for den enkelte lærer til at finde de bedste løsninger i den konkrete situation. Endelig er det afgørende, at der er en tæt dialog mellem ledelse, lærere og tillidsvalgte.GL-formanden peger også på, at man oplever nedlukningen som et mindst lige så stort problem på de institutioner, som ligger tæt på de nedlukkede kommuner, som i selve de nedlukkede kommuner. Her har man også elever fra de berørte kommuner, men man har ikke de samme muligheder for at håndtere dagligdagen anderledes, fx med nødundervisning. På et gymnasium i en omkringliggende kommune kommer en tredjedel af eleverne fra de nedlukkede kommuner. Andre steder er det få elever – men ift. at blive inkluderet i fællesskabet kan det være sværere at være den enkelte elev, som ikke må komme i skole. 

Sidst i brevet retter GL-formanden opmærksomheden på eleverne, da det er nødvendigt med opmærksomhed på 1.g'erne: Af retningslinjerne fremgår det, at skolerne skal prioritere afgangsklasserne, men lærerne er lige nu mere bekymrede for 1.g'erne, idet studieretningsklasserne netop er dannede, og især i de omkringliggende kommuner kan enkeltelever risikere at blive ekskluderet i den sociale relationsdannelse, som er så vigtig. 

Læs brevet her: Situationen i Nordjylland - brev til lederforeningerne og ministeren.pdf


Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant