Børn og unges trivsel kan ikke vente længere

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL, 15. august 2023
Regeringen har nedsat en Trivselskommission med ambitionen om at ”knække kurven og finde nye løsninger” i forhold til den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Initiativet er yderst påtrængende.

​​I foråret afholdt Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) møder med lærere over hele landet, og det, der slog os mest, var, at så mange lærere var dybt påvirket af elevernes manglende trivsel.

For GL er unges trivsel hjerteblod. Først og fremmest fordi det er helt fantastisk at opleve unge mennesker blomstre og komme godt ind i voksenlivet – og det er hjerteskærende trist at opleve, når det modsatte sker, men også fordi vores arbejdssituation naturligvis har en meget tæt sammenhæng med trivslen i klasselokalet.


Nogle af landets fremmeste eksperter i Center for Ungdomsforskning har peget på, at bølgen af mistrivsel kan knyttes til en heftig acceleration og større forventninger om præstation og selvudfoldelse, men også i en vis grad hænger sammen med en stigende psykologisering i samfundet. Vi og de unge har simpelthen et intensiveret og større fokus på os selv, og vi har måske også en tendens til konstant at monitorere vores egen mentale helbredstilstand.

I GL vil vi gerne være med til at sænke tempoet i uddannelsessystemet og styrke mulighederne for fordybelse, og vi vil også gerne hjælpe eleverne med at vende blikket ud mod verden, når det krænger for meget indad. Og børn og unges begejstring, følelse af tilhørsforhold og betydning er ikke noget, der altid kommer af sig selv – ofte skal det hjælpes på vej af en fagprofessionel, der har et udviklet blik for at lirke andre menneskers dør mod verden op og understøtte læreprocesser og sociale dynamikker.

GL er meget enige med de politikere, der under de seneste drøftelser af mistrivselskrisen i folketingssalen lagde vægt på, at man ikke skal sygeliggøre og overfokusere på symptombehandlingen, men også sætte kraftfuldt ind med en grundlæggende styrkelse af pædagogikken og fagligheden.

Det er utrolig vigtigt, at de fagprofessionelle får tillid og ressourcer til at udfolde og udvikle deres kompetencer. Men sådan er det desværre langt fra altid i dag. Ofte mangler tiden og mulighederne for, at de fagprofessionelle kan få plads til at gå i dybden med problemstillingerne og tilrettelægge indsatserne efter de behov, der bedst passer til den enkelte. Og det er en veritabel fejl.

Som gymnasielærere har vi både indgående viden om - og stor erfaring med - unge mennesker, og vi har forudsætningerne for at bidrage til, at de trives. Den viden og de erfaringer stiller vi naturligvis til rådighed for Trivselskommissionen, og vi hjælper gerne med at arrangere besøg på gymnasieskoler og dialogmøder med lærerværelser.

Der er ingen tvivl om, at Trivselskommissionen kommer til at arbejde med en af de største udfordringer i uddannelsessektoren i dag.

Forventningerne er store, og det samme er opbakningen fra GL til kommissionsarbejdet.

Læs om Trivselskommissionen her​​

Emner:  
Interessent: