Bekymringsbrev: VUC-sektoren skriver til støttepartierne

Nyhed
 

​Danske HF & VUC, Uddannelsesforbundet og GL​ udtrykker i et fælles brev til formændene for støttepartierne - Pia Olsen Dyhr, Sofie Carsten Nielsen og Mai Villadsen - en stærk bekymring for, at regeringens afsatte midler i ​finanslovsforslaget for 2023 ikke ​er tilstrækkelige til at sikre et bredt geografisk udbud af voksenuddannelse i hele landet.

Bekymringsbrev.PNG​​

De fire formænd - Tomas Kepler, formand, GL, Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet, Pernille Brøndum, formand, Danske HF & VUC og Ulla Koch, formand, Danske HF & VUC (Bestyrelserne)​ kommer med to konkrete forslag:

  • Afsæt som minimum 1 mio. kr. pr. VUC-afdeling med under 100 årskursister, svarende til 24 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. For at sikre budgetsikkerhed på de enkelte skoler er det centralt, at midlerne udmøntes som en tildelingspulje efter objektive kriterier, så skolerne kan budgettere med midlerne.
  • Afsæt som minimum 25 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til et generelt taxameterløft af voksenuddannelserne (hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning).​


Brevet kan i sin helhed læses her: Brev til støttepartierne om FFL23.pdf


Emner: VUC
Interessent: