Begræns ikke unges adgang til gymnasiet

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, fmd. for GL,  i Berlingske 7. januar 2023

SVM-regeringen vil ikke prioritere gymnasierne. Færre skal gå på dem, hedder det i regeringsgrundlaget. Det er en monstrøs fejl i en tid, hvor regeringen ser det som sin vigtigste opgave at hjælpe de 45.000 unge uden job eller uddannelse videre i tilværelsen.


Dertil kommer, at gymnasierne bidrager til at løse efterspørgslen efter faglært arbejdskraft. Hver femte færdiguddannede faglærte har i dag en studentereksamen i baglommen, inden svendebrevet kommer i hus. Og de faglærte har med fordel kunnet bruge den viden og indsigt, studentereksamen har givet dem, i erhvervsuddannelserne.

Derudover viser en prognose fra Damvad Analytics, at vi kommer til at mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere i 2030. Alle er uddannelser, der forudsætter en studentereksamen. Tilsvarende leverer gymnasierne studerende til en række af de efterspurgte uddannelser på erhvervsakademierne.

Velfærdssamfundet hænger sammen og udvikler sig på et fundament af veluddannede borgere. Det bør regeringen tage bestik af og udvikle sin uddannelsespolitik efter - også på gymnasieområdet. Vi har ganske enkelt hverken råd til menneskeligt eller økonomisk at begrænse unges adgang til uddannelse. 

 


Emner:  
Interessent: