Arbejdstid: Årets første godkendelse nærmer sig

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, oktober 2021
Med OK21 er det aftalt, at ledelsen skal godkende lærernes tidsforbrug mindst hvert kvartal, og at der skal være en løbende dialog mellem leder og lærer. Det er et paradigmeskift, at der med kvartalsvise godkendelser og løbende dialog ikke bare er ledelsesret, men også ledelsespligt. De løbende godkendelser vil endvidere give ledelsen mulighed for at kvalificere planlægningen og mulighed for at justere lærernes arbejdstid i løbet af året.


2 muligheder: Tidsregistrering eller lokal aftale

Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan opgøre lærernes arbejdstid: Enten kan lærerne registrere arbejdstiden eller ledelse og TR kan indgå en lokal aftale.
 
Jeg er helt bevidst om, at der mange steder er en forståelig skepsis mod tidsregistreringen, måske fordi ledelsen ikke har taget lærernes tidsregistrering alvorligt, eller fordi ikke alle kolleger har ønsket at gå ind i et system, der af nogle opleves som undergravende for selve læreridentiteten. Men hvis der ikke er indgået en lokal aftale mellem ledelse og TR på skolen, er det nødvendigt, at vi får tidsregistreringsmodellen til at virke. Med OK21 er der et nyt grundlag for at få modellen til at fungere, bl.a. fordi ledelsen SKAL godkende tidsregistreringen hvert kvartal, der SKAL være løbende dialog, og ledelse og TR ved normperiodens afslutning SKAL drøfte den samlede opgørelse af tidsforbruget. Jeg vil derfor foreslå, at I sætter jer sammen i lærerkollegiet og drøfter, hvad værdien i tidsregistrering kan være for jer.
 
Det er vigtigt, at alle bakker op om tidsregistreringen og de løbende godkendelser. Systemet skal bruges og respekteres, hvis vi ikke skal spille os et vigtigt kort af hænde. Hvis det kun er nogle lærere, der kommer med en opgørelse til ledelsen, er der stor risiko for, at systemet ikke kommer til at fungere, og det vil ikke blive synligt, hvis der samlet set er et for stort arbejdspres på lærerkollegiet.
 
Alternativet er, at der skal indgås en lokal aftale mellem ledelse og TR. Og ønsker man en aftale, kan vejen dertil godt tænkes at gå over, at alle lærere forinden har besluttet sig for at bakke op om OK21-bestemmelserne og deres samspil med tidsregistreringen.
 

Brug lærerværelsets styrke

I lærerkollegiet skal vi tage hånd om hinanden, og det er man rigtig gode til på mange lærerværelser. Den styrke skal vi også bruge, når vi skal have implementeret de nye OK21-bestemmelser. Deltag i det GL-/AC-klubmøde, som TR indkalder til, og få drøftet, hvordan I vil benytte OK21 – eks. hvordan samtalerne mellem lærer og ledelse bedst skal foregå. Er der fælles signaler lærerne ønsker at give? Hvilke problemer vil I gerne have løst (først)? Hvad vil lærerkollegiet gerne beskytte, og hvad vil I gerne have ændret?

I folderen ”Din og dine kollegers arbejdstid”, som du skulle have fået af din TR, kan I se forslag til faste rammer for samtalerne med ledelsen, så I får vendt de fælles problemstillinger. Det vil give en kollektiv styrke fremfor en individuel konkurrence. Folderen understreger desuden muligheden for at indgå en lokal aftale. Den mulighed bør I også drøfte, så I er skarpe på, om I ønsker at gå den vej, og hvad en aftale i givet fald skal opnå.
 
Har I brug for sparring eller facilitering af processer på jeres skole, kan I altid kontakte GL’s sekretariat.​
Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant