Arbejdet med en ny karakterskala bør inddrage lærerne

Debatindlæg
Af Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, i Berlingske Tidende 3. august 2020

​​​Regeringen vil tage et opgør med 7-trinsskalaen, og ifølge en artikel i Berlingske 25. juli bebuder uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at de vil give den nuværende skala det endelige dødsstød. Ministrene har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med et bud på en ny skala.

Det undrer mig voldsomt, at de ikke fundet plads til én eneste gymnasielærer.
Altså den faggruppe, der dagligt bruger karakterskalaen som værktøj til at bedømme over 150.000 unge mennesker på de gymnasiale uddannelser. Samme faggruppe som blev sat til at teste den nuværende skala i ét år, før den blev udbredt til resten af uddannelsessystemet. Der er blevet plads til elever og rektorer i ekspertgruppen, men altså ingen gymnasielærerrepræsentation.
Det er et meget uheldigt signal til landets 14.000 gymnasielærere.

Lad mig gøre klart med det samme, at jeg deler regeringens intention om en bedre karakterskala, som kan medvirke til at dæmpe elevernes overfokusering på karakterer, skabe et bedre studiemiljø, og udgøre et bedre pædagogisk værktøj for lærerne. Det har vi i Gymnasieskolernes Lærerforening plæderet for - længe! Og der skal mere til end blot en lettere justering af den nuværende skala eller en tilbagevenden til 13-skalaen.

 

Den nuværende skala fungerer langt fra optimalt, hvilket flere evalueringer også dokumenterer. Trinbeskrivelserne overfokuserer på fejl og mangler, og de ekstraordinært store spring mellem skalaens tre midterste karakterer 4, 7 og 10 er pædagogisk set meget uhensigtsmæssige. Derfor bør springene mindskes, og faktisk er det slet ikke nødvendigt med spring på mere end 1 point mellem de enkelte karakterer. Det er også nødvendigt at overveje, om en ny skala må have mere end syv trin. En 7-trinsskala med to dumpekarakterer har kun fem karakterer tilbage til at dække hele spektret fra netop bestået til toppræstation.

Det er ønskværdigt at have to dumpekarakterer at kunne give, men den negative dumpekarakter (-3) skal fjernes. Blandt andet derfor er det ikke en god idé at vende tilbage til 13-skalaen som indeholdt unødigt mange dumpekarakterer. Det er heller ikke nødvendigt med en undtagelseskarakter som fx +​12. Den vil formentlig kun intensivere den negative præstationskultur og forskubbe jagten på topkarakteren.
Ekspertgruppen bør derfor undersøge muligheden for en helt ny skala. Hvis man absolut ikke vil tænke uden for rammerne af en skala med syv trin som den nuværende, så kunne et konkret bud på en ny skala fx være en skala fra 0 til 6, med 2 som beståkarakter (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) - med den konsekvens, at der ligesom i dag kun er fem karakterer at give fra bestået til toppræstation.

Ønsker man en skala med et større pædagogisk råderum i feltet fra bestået til toppræstation, så er et lige så konkret bud fx en 9-trinsskala fra 0 til 8, stadig med 2 som beståkarakter (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8).

Jeg håber at ministre og ekspertgruppe vil inddrage os i deres arbejde. Det er jo trods alt os, der skal bruge skalaen hver dag.
Emner: Karakterskala
Interessent: