Analyse af studenterne fra 2017

Nyhed
 
Ny undersøgelse dokumenterer gymnasieuddannelsernes store succes.

​​En helt ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) følger studenterne årgang 2017 fire år efter, de fik huen på. Resultaterne er opløftende. 95 procent er enten i uddannelse eller i beskæftigelse, og kun 1,1 procent er ledige.Undersøgelsen har AE lavet for GL, hvor formand, Tomas Kepler, er begejstret for resultaterne og mener, at de for alvor må eliminere kritiske røster med intentioner om at begrænse adgangen til de gymnasiale uddannelser. 

​Al snak om at skærpe adgangskravene og nægte unge adgang til gymnasiet må nu forstumme. Undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sætter en fed streg under gymnasieuddannelsernes enorme succes. Studenterne læser videre, også på professionsuddannelserne og erhvervsuddannelserne, de kommer i jobs og klarer sig godt. Vi leverer ret så flot på alle de områder, politikerne efterspørger af os, 

understreger Tomas Kepler.

Analysens hovedkonklusioner

  • 95 procent af studenterne fra 2017 var fire år senere enten i beskæftigelse eller under uddannelse. Kun 1,1 procent var ledige.
  • ​87 procent af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der blev studenter i 2017, havde i 2021 færdiggjort eller var i gang med en uddannelse. Det er højere end både vestlige indvandrere og efterkommere og etniske danskere.
  • ​Hver ottende student læste en af de tre store velfærdsuddannelser: pædagog, lærer eller sygeplejerske. For studenter fra HF var det mere end hver femte.
  • ​For 35 procent af studenterne, der blev færdige i 2017, var forældrenes højeste fuldførte uddannelse ufaglært eller faglært. Af disse havde 83 procent fire år senere fuldført eller var i gang med en uddannelse, hvilket næsten svarer til niveauet for alle studenter, uanset forældres uddannelse, på 85 procent. 

Om undersøgelsen 
Analysen er baseret på dataudtræk fra Danmarks Statistik og omfatter de 79.110 personer, der færdiggjorde en ungdomsuddannelse i skoleåret 2017, og den undersøger deres uddannelsesstatus og arbejdsmarkedstilknytning i 2021. 

Undersøgelsen fokuserer primært på de 47.580 studenter fra 2017, men inddrager undervejs de 31.530, der gennemførte en erhvervsuddannelse, hvor sammenligninger mellem de to uddannelsesretninger er relevante. 

Læs hele undersøgelsen her: GL_AE_Årgangsanlyse_Studenter_2017_2021_endelig.pdf

Emner:  
Interessent: